Do: Dyrektor Marek Mistewicz, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Dotyczy: przebudowy ul. Wał Miedzeszyński - drogi rowerowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2004 r. sygn. ZDM/DI-TZ/851/2004 przekazujemy następujące stanowisko środowiska rowerzystów z prośbą o jak najszybszą realizację postulatów:

Jeśli nie jest możliwa realizacja drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego to nalegamy na uwzględnienie chociaż niżej wymienionych postulatów:

1. Poprowadzenie przy wszystkich przejściach dla pieszych przez ulicę Wał Miedzeszyński przejazdów rowerowych połączonych z drogą rowerową biegnącą po wschodniej stronie ulicy lub jezdnią serwisową, z uwzględnieniem obniżenia chodnika przy zjazdach z drogi rowerowej na drogę serwisową. Po zachodniej stronie skierowanie ruchu z przejazdów rowerowych na pochylnie prowadzące na koronę wału przeciwpowodziowego. Na koronie wału wnosimy o wykonanie nawierzchni szutrowej.

2. Prosimy o informację czy drogi serwisowe są jednokierunkowe. Jeśli tak, to poruszanie się rowerem w kierunku od centrum miasta, praktycznie nie jest możliwe. Proponujemy wtedy zastosowanie rozwiązań umożliwiających dwukierunkowy ruch rowerowy na wszystkich drogach serwisowych: zmianę organizacji ruchu na ruch dwukierunkowy, lub zastosowanie kontrapasów rowerowych, lub dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów. Jeśli nie będzie takich rozwiązań rowerzyści będą masowo łamać prawo. Dodatkowo, ponieważ wjazdy na drogi serwisowe z głównej jezdni są zaprojektowane pod bardzo łagodnym kątem umożliwiającym wjazd samochodem z dużą prędkością, postulujemy wybudowanie wysepek kanalizujących - oddzielających miejsca włączenia dróg rowerowych na drogi serwisowe.

3. Odnośnie Kanału Nowe Ujście - podtrzymujemy postulat wybudowania lekkiego mostu na drodze lokalnej równoległej do Wału Miedzeszyńskiego, który umożliwiałby swobodny ruch rowerowy oraz pieszy. Brak mostu będzie skutkował koniecznością poruszania się rowerzystów po ulicy lub wąskim w tym miejscu chodniku przyulicznym utrudniając ruch pieszym. Jeśli wybudowanie tego mostku nie jest jednak możliwe, proponujemy o zmianę projektowanego chodnika na drogę pieszo - rowerową z dobrze rozwiązanymi wjazdami na nią z dróg serwisowych.

4. Odnośnie zadania Va - przede wszystkim chodzi o zlikwidowanie zbyt ciasnych zakrętów o uniemożliwiających ruch rowerowy promieniach łuku (tylko 3,25 m!). Zaproponowanie przez projektanta takich parametrów technicznych drogi rowerowej świadczy tylko o jego niekompetencji. Domagamy się poprawienia tego błędu na etapie budowy poprzez zbudowanie pochylni od strony zachodniej, likwidację obydwu ostrych zakrętów i poprowadzenie drogi rowerowej prosto do przejazdu dla rowerów.

5. Odnośnie zadania Vc - domagamy się budowy jednego ronda dróg dla rowerów zamiast dwóch skrzyżowań dróg rowerowych przy ulicy Wędkarskiej. Zaproponowane obecnie rozwiązanie niepotrzebnie utrudnia ruch rowerowy powiększając liczbę skrzyżowań oraz wprowadzając ostre łuki, które zwiększają niebezpieczeństwo upadku rowerzysty podczas skrętu.

6. Odnośnie zadania Vc - podtrzymujemy postulat dotyczący poprowadzenia drogi rowerowej przez rondo na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński oraz Trakt Lubelski. Jest skandalem, że buduje się drogę rowerową wzdłuż ulicy, a w miejscu najbardziej niebezpiecznym, gdzie dochodzi do najgroźniejszych wypadków, także z udziałem rowerzystów, czyli na skrzyżowaniu drogę rowerową się urywa. Projektant nie radzi sobie z najtrudniejszym miejscem projektu, więc umywa ręce. Tłumaczenie o tym, że droga rowerowa zostanie wybudowana przy modernizacji ul. Trakt Lubelski jest bałamutne, bo spodziewamy się, że projektant przebudowy Traktu Lubelskiego odmówi wykonania przejazdu rowerowego przez rondo, uzasadniając to faktem, iż było to zadaniem przebudowującego Wał Miedzeszyński, po za tym rozbieranie niedawno zbudowanych chodników będzie ekonomicznie nieuzasadnione. Droga jest przebudowana jeszcze ok. 100 m za rondem, więc na tym odcinku, jak i na samym rondzie powinna powstać także droga rowerowa.

Uważamy, że władze miejskie powinny dbać o to, żeby w mieście każdy robił to co do niego należy, a nie zwalał swoje obowiązki na innych. ZDM jest także zobligowane do tworzenia warunków dla ruchu rowerowego Uchwałą Zarządu miasta nr 188/C/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku i odmowa wykonania drogi rowerowej na tym rondzie jest sprzeczna z tą uchwałą.

Uważamy, znając stan zaawansowania prac, że nasze postulaty są możliwe do zrealizowania - w trybie roboczych uzgodnień z wykonawcą robót drogowych

Z poważaniem,

Wiceprezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, Krzysztof Rytel