Ścieżki rowerowe są oznakowane nie tylko niebieskimi rowerami ostrzegającymi pieszych, lecz również tradycyjnym oznakowaniem poziomym, informującym rowerzystę o zbliżającym się rozjeździe ścieżek i możliwościach skrętu.