IT/HMP/763/99

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.1999r Urząd Gminy Warszawa Wilanów informuje, że w zatwierdzonym na rok 1999 budżecie Gminy nie przewidziane są żadne środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na infrastrukturę rowerową.

W związku z powyższym w bieżącym roku nie planujemy dobudowania do istniejącej ścieżki rowerowej dodatkowego fragmentu ścieżki.

Jednocześnie informuje, że ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż pól wilanowskich na odcinku od Al.Wilanowska / Sobieskiego do Powsina jest we władaniu Zarządu Dróg Miejskich.

Zastępca Burmistrza Gminy Warszawa-Wilanów
inż. Tadeusz Skalik