Wstęp

W ramach rozbudowy mostu Grota-Roweckiego umożliwiono przejazd mostem i wjazd nań. Nie uwzględniono jednak bezpośredniego połączenia w relacji most-trasa nadwiślańska na lewym brzegu. Problem ten można łatwo naprawić. Póki co pismo zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pismo ZM-16-0713-01-MS z 8 XI 2016 r.

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Niniejszym wnoszę o uzupełnienie systemu dróg rowerowych po zachodniej stronie mostu Grota-Roweckiego o łącznik między wjazdem na drogę rowerową na moście a ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły.

Obecne rozwiązanie jest nieintuicyjne i niewygodne, o czym świadczy przedstawiony schemat...

...oraz przedepty (przejazdy) prowadzące najkrótszą drogą na podjazd dla rowerzystów.

Na schemacie na czerwono zaznaczono obecną trasę wjazdu na most i zjazdu z niego, na zielono zaś najprostszą, już wydeptaną/wyjeżdżoną przez użytkowników.