Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie zgodziła się póki co utwardzić intensywnie wykorzystywanego skrótu rowerowego. Będziemy ciągnąć sprawę dalej.

Pismo GDDKiA z 25 I 2017 r.

Odpowiadając na pismo ZM-16-0713-01-MS z 8.11.2016 r. [zobacz >>>] w sprawie uzupełnienia systemu dróg rowerowych po zachodniej stronie mostu Grota-Roweckiego o łącznik między wjazdem na drogę rowerową na moście a ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisły, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że z uwagi na duże różnice wysokości oraz występujący łuk przy zjeździe z wiaduktu, powyższe ścieżki zostały połączone około 30 metrów dalej w kierunku południowym od wskazanego przez Państwa miejsca. Aktualnie GDDKiA O/Wa nie planuje wprowadzać zmian w układzie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w tej lokalizacji.

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami
mgr inż. Leszek Sekulski

Do wiadomości: Zarząd Dróg Miejskich, GDDKiA Departament Zarządzania Ruchem, GDDKiA - Rejon w Ożarowie Maz., GDDKiA - KP.9