WGK/VII/2214/779/99

W odpowiedzi na pismo w sprawie polityki rowerowej - Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Warszawa - Włochy informuje, że w b.r. nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel z uwagi na konieczność zabezpieczenia finansów na budowę infrastruktury technicznej Gminy np. wodociągi, kanalizacje, remonty istniejących dróg.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Elżbieta Koptas-Krawczyk