Kilka tygodni temu pokazywałem [zobacz >>>] przykłady wygrodzeń drogi dla rowerów z jezdni zastosowanych w różnych miastach. Teraz dla odmiany parę przykładów z dróg zamiejskich, przez pola i lasy. Głównie ze Szwecji, ale będzie też coś z Dalekiego Wschodu, a nawet z Polski. Poza terenami zabudowanymi wygrodzenia stosuje się najczęściej wtedy, gdy droga zmieniła funkcję (np. w wyniku budowy nowej drogi), albo gdy istniejący przekrój zachęca do niebezpiecznych zachowań (nadmierna prędkość, wyprzedzanie na trzeciego itp.)

Szwecja

Drogi lokalne

Przedmieścia Höör. Ciąg pieszo-rowerowy wygrodzony z jezdni za pomocą przykręcanego krawężnika.

Spływ wody zapewniony przez tuneliki w przykręcanych elementach prefabrykowanych.

Podobne rozwiązanie, inny kształt krawężnika. Gmina Falkenberg.

Drogi główne

Na drogach o wyższych prędkościach i natężeniach ruchu samochodowego oddzielenie krawężnikiem byłoby niewystarczające. Konieczna jest bariera. Warto zwrócić uwagę na jej obły kształt - nie zawiera żadnych ostrych czy wystających krawędzi od strony ruchu pieszo-rowerowego. Na zdjęciu droga krajowa nr 9 na wschód od Ystad.

To samo 250 km dalej na północ - droga równoległa do autostrady E6/E20 między miejscowościami Åskloster a Väröbacka (region Halland).

Holandia

Betonowe separatory oddzielają rowerostradę Utrecht - Amsterdam [zobacz >>>] od drogi lokalnej wzdłuż kanału.

Niemcy

Ciąg pieszo-rowerowy wygrodzony z jezdni drogi federalnej nr 112 [zobacz >>>].

Tajwan

Droga nr 11 na Tajwanie - ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni solidnymi betonowymi donicami.

Odwodnienie zapewniają "tunele" w donicy miedzy jezdnią a drogą dla rowerów.

Polska

Województwo wielkopolskie

Droga krajowa nr 32 koło Granowa, dawny Drogowy Odcinek Lotniskowy.