Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta St. Warszawy.

dotyczy: studium ścieżek rowerowych

W nawiązaniu do spotkania w dniu 15.04.99 w sprawie ścieżek rowerowych SKE "Zielone Mazowsze" (Federacja Zielonych - Warszawa) wnosi o przeznaczenie środków przewidzianych na prace studialne dotyczące ścieżek rowerowych na zlecenie następującego studium:

Studium ścieżek rowerowych łączących Studencki System Dróg dla Rowerów z istniejącym Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie wyznaczonym ulicami: Waryńskiego, Nowowiejska, al. Wyzwolenia, al. Ujazdowskie, Belwederska, Goworka.

W tym rejonie nasze Stowarzyszenie widzi możliwość budowy następujących ścieżek łączących:

1. wzdłuż al. Armii Ludowej,

2. wzdłuż ulic Boya-Żeleńskiego i Bagatela,

3. wzdłuż ulic Spacerowej, Goworka i Waryńskiego,

ze wskazaniem na trasę nr 1 jako ścieżkę do realizacji w pierwszej kolejności.

Z poważaniem

Krzysztof Rytel
sekretarz