Według koncepcji Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów, zatwierdzonej Uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta z dnia 15.04.1997, w węźle Żaba miało zbiegać się 5 ścieżek rowerowych (biegnących wzdłuż Starzyńskiego, 11 Listopada, Odrowąża, Św. Wincentego oraz torów kolejowych).