Rocznicowy wstęp od redakcji

Cieszy nas rosnąca liczba artykułów na stronie świadczących o aktywności obywatelskiej. Poniżej publikujemy kolejny i wierzymy, że nie ostatni. A ponieważ dzień to szczególny i na różne sposoby celebrowany, to i komentarz trochę podpompujemy patosem, aby nie odstawać od reszty kraju ;-)

Nasza pełnoletnia demokracja już okrzepła, ale wciąż mamy w Polsce dziedziny potrzebujące rewolucji i społecznego zrywu na rzecz praw zaniedbanych grup takich jak cykliści, piesi czy pasażerowie spędzający długie godziny w codziennej podróży (z czego często znaczną część w korku albo w tłoku...).

Zaliczasz się do tych grup? Ty też możesz uczcić 4 czerwca - weź przykład z publikowanych tu pism i przypomnij władzom o swoich potrzebach. Twój głos dodany do głosów innych może obalić dyskryminację niezmotoryzowanych, jak głosy przy urnach 4 czerwca 1989 r. obaliły komunizm. Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie [zobacz >>>] to także Ty - zademonstruj to! Prześlij nam do wiadomości swoje wystąpienie, by podzielić się z innymi.

Pismo rowerzysty

DO: Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany

DW: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
Zielone Mazowsze

Dotyczy: Poprawy warunków komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany, UD-III-WOS-0057-17-1200/07 z dnia 13.06.2007

Szanowni Państwo,

Ponad dwa lata temu (14 kwietnia 2007 r.) brałem udział w przejeździe bielańskimi ścieżkami rowerowymi [zobacz >>>] mającym na celu zwrócenie uwagi na problemy z istniejącą infrastrukturą, lub wręcz jej brakiem. W jego wyniku Rada Bielan wykazała zainteresowanie, czemu dała wyraz swoim stanowiskiem [zobacz >>>] „w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007-2010”. Zawierała ona wytyczne, m.in. „Listę uciążliwości i błędów na ścieżkach rowerowych”.

Dwa lata już minęły, jest prawie połowa 2009 r., a wiele zgłoszonych i poważnych problemów nie tylko nie zostało usuniętych, a nawet nie widać żadnych prac czy przygotowań. Czasu zostało coraz mniej, postanowiłem zatem przypomnieć o potrzebach rowerzystów oraz o wcześniejszych zobowiązaniach mających poprawić warunki komunikacji rowerowej na Bielanach.

Interesują mnie przede wszystkim następujące problemy:

 1. Przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ulic Perzyńskiego/Rudnickiego i Broniewskiego:
  • istniejący przejazd przez ul. Broniewskiego jest zamknięty barierką oraz cały czas zasłonięte są światła sygnalizacji dla ruchu rowerowego [zobacz >>>],
  • brak przejazdu przez ul. Perzyńskiego oraz ul. Broniewskiego łączącego nowo wybudowaną ścieżkę wzdłuż ul. Rudnickiego.
 2. Brak realizacji planów kontynuacji ciągu rowerowego wzdłuż ul. Rudnickiego (po stronie bazaru i megasamu), łączącego go z ul. Kochanowskiego oraz jego istniejącej już dalszej części od ul. Kochanowskiego do ul. Maczka.
 3. Uwzględnienie podczas wykonywania powyższego łącznika wzdłuż ul. Rudnickiego potrzeb mieszkańców i wykonanie na wysokości bazaru oraz megasamu i apteki kilku stojaków rowerowych, umożliwiających wygodne pozostawienie środka transportu na czas zakupów. Obecnie pozostają jedynie barierki oraz słupy.
 4. Dojazdy do metra ulicami poprzecznymi, w szczególności:
  • Duracza
  • Jarzębskiego/Al. Zjednoczenia (ten ciąg rowerowy przydałby się także dodatkowo osobom zamierzającym dojechać do nowego budynku ratusza!)
  • Przybyszewskiego
  • Reymonta/Oczapowskiego
  • Wolumen/Lindego
  • Sokratesa/Przy Agorze
  • Nocznickiego

  oraz wzdłuż ulic równoległych, czyli:

  • Schroegera
  • Żeromskiego
  • Kochanowskiego (są fragmenty ścieżki, ale brak ciągłości w obu kierunkach)

  Dojazdy mogą być w postaci nowo wytyczonych ścieżek rowerowych i/lub wydzielonych pasów na jezdni umożliwiających bezpieczne poruszanie się rowerami po nich (dotyczy to w szczególności ulic o mniejszym natężeniu ruchu).

 5. Wygrodzenia ścieżki rowerowej od ruchu pieszego w miejscach szczególnie niebezpiecznych – np. przystanek autobusowy na wysokości ul. Broniewskiego 56. Ścieżka rowerowa jest niemal „przyklejona” do wiaty przystanku (nieprzeźroczystej), zza której w każdej chwili może wyjść pieszy, lub na pieszego wjechać rowerzysta. Nawet znaczne ograniczenie prędkości nie zapewnia bezpieczeństwa, pozostaje jedynie niemal zatrzymanie, lub zjeżdżanie z wytyczonej ścieżki i przejazd chodnikiem w oddaleniu umożliwiającym ewentualną reakcję w przypadku zagrożenia kolizją. Wygrodzenie częściowe jest najtańszym możliwym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo. Jeżeli nie jest ono możliwe, to proszę o podanie innej możliwości poprawy bezpieczeństwa.
 6. Poprawę nawierzchni w ciągu Podczaszyńskiego / Perzyńskiego / Rudnickiego oraz usunięcie zakrętów o 90 stopni (jak to ma miejsce np. w skrzyżowaniu z ul. Magiera).
 7. Wykonywanie ścieżek i dróg rowerowych z nawierzchni asfaltowej, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Nr 380/2007 z dnia 25.04.2007 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, którego § 3 stanowi: Budowa dróg dla rowerów winna odbywać się w technologii nawierzchni asfaltowej. Odstępstwo od tej zasady wymaga dokonania uzgodnienia z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Ad 2) Pewne zmiany widać, tzn. zostały wreszcie usunięte parkingi samochodowe oraz w niektórych miejscach został postawiony zakaz stawiania aut. Jednak brak kontynuacji prac powoduje, że ponieważ wjazdy nie zostały w żaden sposób zastawione to coraz częściej i śmielej mieszkańcy powracają do zwyczajów parkowania. Brak egzekwowania tych zakazów może spowodować kolejne problemy w momencie rozpoczęcia prac nad budową wspomnianego łącznika drogi rowerowej.

Ad 4) Punkt 6 pisma UD-III-WOS-0057-17-1200/07 z dnia 13.06.2007 stanowi: Zaprojektowanie ścieżek rowerowych prowadzących do linii metra będzie możliwe po zakończeniu budowy metra i ustaleniu rzędnych, tymczasem metro już od dawna funkcjonuje a ścieżek wciąż nie ma.

Niniejszym proszę o:

Swoją prośbę motywuję między innymi:

Z poważaniem,
Zbigniew Oględzki

Gdy ucichną werble i przemówienia

Tytułowe hasło pozostaje aktualne od bardzo dawna, mimo licznych wystąpień [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Jak podaje strona dzielnicy: Burmistrz oraz Zarząd Bielan zaplanował na dziś odsłonięcie pamiątkowego obelisku pod nazwą "Szanujmy Demokrację". Hasło godne poparcia, a nawet poszerzenia. Warto by władze uszanowały mieszkańców, którzy za te nieczynnie od sześciu lat sygnalizatory zapłacili, i których bezpieczeństwu powinny od tylu lat służyć. Może więc w następnej kolejności doczekamy się ich odsłonięcia - nawet bardziej użytecznego społecznie niż obelisku. Naprawdę nie trzeba czekać na okrągłą dziesiątą rocznicę ich montażu!

Doprowadzenie do wieloletniego kuriozum inwestycyjnego na ciągu Podczaszyńskiego/Perzyńskiego/Rudnickiego [zobacz >>>] [zobacz >>>] nie obciąża obecnego zarządu. Daje mu jednak świetną okazję zademonstrowania swoich chęci i możliwości. Zobaczymy, czy Burmistrz ją wykorzysta i potraktuje jako wyzwanie, czy idąc w ślady dwóch poprzedników zostawi to zadanie kolejnemu następcy. Możemy też pisać do radnych, aby zrobili coś w tej sprawie.