Co łączy rowery z edukacją w stolicy?

Odpowiedzią na to pytanie nie są wcale mniej lub bardziej bezpieczne parkingi rowerowe pod szkołami czy uczelniami, lecz:

- Zarządzenie nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej,

- Zarządzenie nr 1297/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej oraz

- Zarządzenie nr 3618/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

Wszystkie te zarządzenia łączy ich wstęp:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LXII/1799/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r., zarządza się, co następuje:

We wstępie kryje się błąd polegający na tym, że taka uchwała w ogóle nie istnieje (!), ponieważ uchwała Nr LXII/1799/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. jest uchwałą... zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Natomiast uchwała, która powinna być przywołana w powyższych zarządzeniach to uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r.

Jak widać, jakość generowanych w stolicy aktów prawa lokalnego nie odbiega znacząco od jakości powstającej infrastruktury rowerowej...

Zobacz także

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy - wyszukiwarka zarządzeń i uchwał:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/wyszukiwarka_zarzadzenia_uchwaly.htm