Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-85

2017.11.15: Żoliborz bardziej rowerowy

Po długim oczekiwaniu, w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego, został wprowadzony kontraruch dla rowerów na ulicach: Drohickiej... ...z Mścisławską... ...Koźmiana... ...z Sułkowskiego... ...i Paska. Nie było łatwo... »

2017.07.20: Kontraruch nie dla Bielan

Na Bielanach nadal żadna z 27 ulic jednokierunkowych nie doczekała się dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd , choć postulaty takie pojawiają się w tej dzielnicy od ponad 10 lat . Ma to opłakane skutki dla bezpośredniości [[poradnik... »

2017.06.14: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Żoliborz

1045 - Plac Wilsona dla ludzi! Szersze chodniki i więcej drzew Poprawiamy plac Wilsona, żeby wygodniej korzystać ze sklepów, kawiarni, banków i przystanków wokół placu. Szersze chodniki - przed II kolonią i Feniksem; więcej drzew... »

2017.06.13: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wola

3. Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy (379) Projekt polega na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych, czyli na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach... »

2017.01.07: Kontraruch w Śródmieściu i na prawym brzegu Wisły

Czas na aktualizację kolejnego ze wskaźników rowerowego skoku cywilizacyjnego - odsetka ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym. Z nieco ponad rocznym opóźnieniem prawie ukończony został projekt Kontrapasy dla rowerów w Śródmieściu... »

2016.09.20: Kontraruch rowerowy i nowe przejście dla pieszych na Skoczylasa

Trwa realizacja jednego z zaległych projektów rowerowych z budżetu partycypacyjnego na rok 2015 r. - Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie . Pisałem już o kontrapasach rowerowych na ul. Targowej i 11... »

2016.08.26: Kontrapasy rowerowe na Targowej i 11 Listopada

Trwa realizacja jednego z zaległych projektów rowerowych z budżetu partycypacyjnego na rok 2015 r. - Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie . W ramach tego projektu powstały m.in. jedne z pierwszych w... »

2016.05.21: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Żoliborz

Do trzech razy sztuka: na Żoliborzu po raz pierwszy do głosowania dopuszczony został zgłaszany od trzech edycji projekt ucywilizowania ul. Słowackiego. Projekt obejmuje m.in. wyznaczenie przejścia dla pieszych przed Urzędem Dzielnicy i... »

2016.03.31: Dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych

Ulice jednokierunkowe w centrach miast i osiedli w swoich założeniach mają usprawnić ruch pojazdów samochodowych, ułatwić parkowanie oraz ograniczyć negatywne skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza czy kongestii. Jednak przy... »

2016.02.18: Nie utrudniajmy ruchu rowerowego na Starych Bielanach

W ostatnim wydaniu Naszych Bielan zapowiedziano zmiany organizacji ruchu na ulicach Skalbmierskiej, Kulczyckiej i Grodeckiego. Wszystkie trzy mają stać się jednokierunkowe. Odstępstwa dla cyklistów w prezentowanym projekcie nie... »

2016.02.06: Dwa razy więcej ulic z kontraruchem

Czas na sporą aktualizację jednego z wskaźników rowerowego skoku cywilizacyjnego - odsetka ulic jednokierunkowych z kontraruchem rowerowym. W ciągu ostatnich czterech miesięcy liczba ulic jednokierunkowych, na których legalny jest ruch... »

2015.12.31: Początki kontraruchu na ulicach Ochoty

Urząd Dzielnicy Ochota pod koniec roku zaczął wprowadzać w życie zwycięski projekt z pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego . Projekt przewidywał m.in. wprowadzenie kontraruchu dla rowerzystów na siedmiu jednokierunkowych ulicach... »

2015.12.30: Kontrapas rowerowy na Oboźnej gotowy po 13 latach

Oboźna była jedną z pierwszych ulic, na których postulowaliśmy dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd", a odcinek Oboźnej od Sewerynów do Dynasy - pierwszym w Warszawie, na którym wyznaczono prawdziwy, klasyczny kontrapas rowerowy. Kontrapas... »

2015.11.10: Opinie do projektów, w tym kontraruchu na Hożej i Nowogrodzkiej

Poniżej przesyłam uwagi do projektów: dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Hożej i ul. Nowogrodzkiej (projekty Biura Projektowego TOP) oraz (prze)budowy chodników i miejsc parkingowych na fragmencie ul. Rudzkiej (projekt... »

2015.10.18: Kogo zaboli zmiana na Pruszyńskiego i Leśmiana?

Niedawno opisałem, jak podczas generalnego remontu ul. Pruszyńskiego zmarnowano okazję do poprawienia warunków ruchu pieszego . Dziś dalszy ciąg krytycznej recenzji tego przedsięwzięcia przez pryzmat dostępności i bezpośredniości tras... »

2015.10.16: Drugi kontraruch bez kontrapasa w Warszawie

Z przyjemnością przyznaję, że zaledwie dzień po opublikowaniu ostatniej części raportu o stołecznym rowerowym skoku cywilizacyjnym , uległa ona dezaktualizacji. 9 października 2015 r. wprowadzono kontraruch rowerowy na 17. w Warszawie... »

2015.10.14: Uwagi do projektu kontrapasa rowerowego w ul. Targowej

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. 1. Skrócić pasy rowerowe do skrętu w lewo w Ratuszowej i Targowej - nie są potrzebne takie długie, wystarczy ok. 5 m żeby się 2 rowerzystów mogło zatrzymać bez blokowania ruchu na wprost. 2. Na... »

2015.10.08: Rowerowy skok cywilizacyjny - kontraruch

Wydawany przez Urząd Miasta coroczny Raport Rowerowy - broszura, której celem jest ocena stanu infrastruktury rowerowej w mieście - zawiera informacje m.in. o długości infrastruktury rowerowej, takiej jak drogi dla rowerów, pasy ruchu dla... »

2015.08.13: Czy warszawskie Śródmieście dogoni Radom?

Do: Zarząd Terenów Publicznych. W związku z aktualizacją rozporządzeń określających warunki dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, zwracam się z wnioskiem o weryfikację kosztów realizacji... »

2015.06.04: Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2016 - Włochy

42. Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy Projekt ma na celu usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy poprzez zastosowanie tanich i bezpiecznych rozwiązań. Pierwszą propozycją jest wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-85 | Dodaj nowy