Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-675

2008.09.05: Nie od razu (i ten) przejazd zbudowano

Motto: ZTM (...) realizuje przebudowę północnego odcinka ul. Kasprowicza na drogę dwujezdniową. Prowadzenie całej inwestycji przez jedną jednostkę miejską pozwala na optymalną koordynację robót. Andrzej Franków, Koordynator Działalności... »

2008.08.30: Prorowerowa interpelacja do prezydenta Warszawy

Do: Pani Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Na podstawie § 34 ust. 1-4 Statutu m.st. Warszawy składam następującą interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy: Uprzejmie proszę o ustosunkowanie do trzech poniższych... »

2008.08.10: Środki organizacji ruchu rowerowego

Infrastruktura rowerowa kojarzy się z reguły z dwukierunkowymi drogami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Jednocześnie często spotyka się wrzucanie do jednego worka pt. ścieżki rowerowe zarówno wydzielonych dróg rowerowych, jak i... »

2008.08.02: Metrowe strachy w odkrytych kamerach

Motta Stojaki zastawią drogi ewakuacyjne. W ramie roweru można ukryć materiały wybuchowe. Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego na łamach Rzeczpospolitej Ze względu na obowiązujące podwyższone standardy bezpieczeństwa... »

2008.07.26: Kandydaci do II etapu Konkursu na Dobre Praktyki

W poniedziałek 21 lipca zebrała się kapituła oceniająca zgłoszenia przysłane do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne w składzie: - dr inż. Andrzej Brzeziński, adiunkt w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej i partner w... »

2008.07.24: Uwagi do projektu warszawskich wytycznych rowerowych

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Transeko Sp. j. Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do wersji roboczej opracowania Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w m. st. Warszawie. Tekst projektu wytycznych... »

2008.07.22: Szybkość cyklistów

Pomiary ruchu rowerowego na ścieżkach przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w okresie wrzesień - listopad 2007 r. |średnia prędkość chwilowa w dzień roboczy [km/h]|średnia prędkość chwilowa w dzień wolny od pracy... »

2008.07.17: Co w planach piszczy: Trasa Świętokrzyska i Trakt Lubelski

TEMAT: system ścieżek rowerowych Trasa Świętokrzyska: I - Wybrzeże Szczecińskie / Tysiąclecia; II - Tysiąclecia / Zabraniecka DATA: 15 lipca 2008 W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli firmy BAKS oraz Inżyniera... »

2008.07.15: Koncepcja tras rowerowych w Wołominie

15 lipca 2008 r. Urząd Gminy Wołomin zakończył odbiór wykonanej przez Zielone Mazowsze zgodnie z umową 259/RP/7/07/2007 koncepcję rozwoju sieci tras rowerowych. Udostępniamy zatem na naszej stronie końcową redakcję koncepcji, po... »

2008.07.10: Notatki na projektach nieuczesanych

Obiekt: Budowa ul. Kadetów, odc. ul. wał Miedzeszyński-ul. Poprawna 1. Niedopuszczalne jest przerwanie ciągłości drogi rowerowej; 2. Na zakrętach zastosować wyłukowanie o promieniu min. 6m na skrzyżowaniach, 20m poza skrzyżowaniami; 3... »

2008.07.02: Kędy cyklista bieży

W uzupełnieniu wyników pomiaru ruchu na Białołęce przedstawiamy kartogramy ruchu rowerowego dla wybranych skrzyżowań. Wartości liczbowe podane są w rowerach na godzinę i stanowią średnią ważoną zmierzonych natężeń (Rw). Warto zwrócić... »

2008.06.29: Kolonia bez samochodu, cz. 1

Kolonia nie jest miastem bardzo przyjaznym dla rowerzystów. Nie wszystkie, a może nawet mniejszość, drogi rowerowe są tam z asfaltu. Drogi rowerowe są też dość często nieobecne z uwagi na uspokojenie ruchu na znacznym obszarze miasta... »

2008.06.23: Ruch rowerowy na Białołęce zmierzony

Pomiary ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzone były w maju i czerwcu 2008 r. w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych dla tej dzielnicy. Celem pomiarów było wytypowanie głównych potoków ruchu... »

2008.06.20: Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

W piątek, 20 czerwca spotkaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury z autorami tworzonego właśnie rozporządzenia, które zastąpi obecne rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie... »

2008.06.20: Postulaty zmian prorowerowych w Śródmieściu

SRN/08/0435/01/MS Do: Artur Kucharski, Koordynator ds. Transportu Rowerowego Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Dotyczy: ścieżek rowerowych i ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Nawiązując do spotkania w Urzędzie Dzielnicy... »

2008.06.14: Dekada szybko się nie skończy

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pisma w sprawie nierozwiązywania problemów , które zostały zgłoszone prawie dwa lata temu i, co więcej, doczekały się względnie szybkiej odpowiedzi, w której stwierdzono, że zostaną rozwiązane. Jak... »

2008.06.12: Wypadki spowodowane przez rowerzystów w 2007 r.

Na posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Rowerowej 12 czerwca 2008 r. nadkomisarz Armand Konieczny, naczelnik wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przedstawił najnowsze dane ogólnopolskie o wypadkach... »

2008.06.11: Wyniki całodniowego pomiaru ruchu rowerowego na Białołęce

Celem całodniowego pomiaru ruchu rowerowego było zbadanie rozkładu dobowego natężenia ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka, a w szczególności wytypowanie godzin szczytowego natężenia ruchu. Pomiar został przeprowadzony na... »

2008.06.05: Wyniki ankiety rowerowej z Wołomina

Ankieta, prowadzona w ramach konsultacji społecznych koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Gminy Wołomin , dostępna była w wersji internetowej w dniach od 16 stycznia do 17 maja 2008 r. Do ankiety prowadziły dowiązania ze... »

2008.06.04: Każdy dzień jest dniem Ziemi

Warszawa, dn. 31 maja 2008 r. Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Dotyczy: dróg rowerowych przy al. Jerozolimskich w okolicy C.H. Reduta i Blue City. Szanowni Państwo! Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-675 | Dodaj nowy