Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-675

2007.02.14: Poparcie Metra Warszawskiego na pstrym koniu jeździ

Warszawa, 14.02.07 Do: Sz. Pani Ewelina Kozak p.o. Z-cy Dyrektora Gabinetu Prezydenta Warszawy Wydział Skarg i Wniosków Szanowna Pani Dyrektor W nawiązaniu do pisma GP-XI-EK/0114-2/07 z dnia 17.01.07. dotyczącego braku odpowiedzi na pismo... »

2007.02.06: Kiedy rząd zwróci uwagę na rowery?

Z witryny Ministerstwa Transportu (dział Fundusze europejskie / Pytania i odpowiedzi): Kiedy rząd zwróci uwagę miast na potrzeby komunikacji rowerowej i czy planuje się przekazanie środków na ten cel? Szacunkowa wielkość ruchu rowerowego w... »

2007.01.29: Wspólny bilet również na prom Łomianki - Tarchomin?

Warszawa, 26 stycznia 2007 r. Od: Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Do: Pan Mieczysław Reksnis, p.o. Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzedu m.st. Warszawy. Wnioskuje o włączenie do... »

2007.01.29: Niespójność ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z prawem międzynarodowym

Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w 2001 roku wprowadziła rozbieżność między ustawą a ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym z 1968 r. (Dziennik Ustaw numer 88.5.40 z 24 lutego 1988). Rozbieżność ta skutkuje... »

2007.01.28: Rower jest dobry na wszystko

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Rower jest dobry na wszystko - lokalny program promocji zdrowia i kultury fizycznej oraz aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości młodzieży w okresie od 24 lipca 2006 do 29 grudnia... »

2007.01.21: Rowerem po Innsbrucku

Spędzając ostatnie dni 2006 roku w Austrii, w Tyrolu, postanowiłem odwiedzić niedaleki Innsbruck. To, co tam zobaczyłem, zaskoczyło mnie całkowicie. Zmieniło także moje podejście do budowanych u nas ścieżek rowerowych. Z tą "budową" jest... »

2007.01.18: Dość dyskryminacji i odpowiedzialności zbiorowej rowerzystów w Lesie Bielańskim!

Wiosną ub.r. stołecznych rowerzystów spotkało niemiłe zaskoczenie w postaci zakazu wjazdu do Lasu Bielańskiego i Kabackiego. W lipcu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych wystąpił w ich imieniu i w obronie zdrowego rozsądku z obszernym... »

2006.11.24: Warszawska (przedwyborcza) refleksja krytyczna

Otwarcie kontrapasa stało się wydarzeniem medialnym, miał w nim wziąć udział sam Kazimierz Marcinkiewicz, ale nie dojechał. Kilka godzin później zostaliśmy zaproszeni przez Hannę Gronkiewicz-Waltz na krótkie spotkanie poświęcone polityce... »

2006.11.22: Pierwszy stołeczny kontrapas rowerowy

Z dniem 22 listopada 2006 r. Warszawa wzbogaciła się o pierwszy kontrapas rowerowy - w ulicach Oboźnej i Dynasy, legalizujący zjazd od bocznej bramy Uniwersytetu Warszawskiego do Podskarpowej Ścieżki Rowerowej. Mamy nadzieję, że jest to... »

2006.11.13: Nowinki w stołecznej inżynierii ruchu

Z okazji remontu Krakowskiego Przedmieścia inżynierowie ruchu zafundowali rowerzystom i innym użytkownikom dróg kilka nietypowych jak dotąd w Warszawie rozwiązań. Po pierwsze - pierwszy w Warszawie wspólny pas autobusowo-rowerowy na ulicy... »

2006.10.25: Radni z refleksem

Przedstawiamy troje kandydatów, którzy jako pierwsi - tego samego dnia, w którym pytania zostały rozesłane - odpowiedzieli na naszą ankietę . Tak się ciekawie złożyło, że reprezentują trzy różne komitety wyborcze (i trzy różne dzielnice... »

2006.10.21: Terenowa prezentacja rowerowej koncepcji dla Ursynowa

Terenowa prezentacja koncepcji rozpoczęła się pod nowym ratuszem dzielnicy. Wkrótce powinny się przy nim pojawić wzorcowe stojaki dla rowerów. Urząd Dzielnicy reprezentował Robert Lasota - zastępca burmistrza. Zachęcił do zapoznania się... »

2006.10.20: Wydepcz ścieżkę! - podsumowanie i nagrody

Akcja "Wydepcz ścieżkę!" dobiegła końca. Otrzymaliśmy do wiadomości kilkadziesiąt pism kierowanych do wnioskodawców oraz mnóstwo korespondencji urzędowej dotyczącej zgłaszanych postulatów. Stale napływają też nowe listy. Wszystkim... »

2006.10.13: Internetowa i terenowa prezentacja koncepcji dla Ursynowa

Mieszkańców Ursynowa oraz osoby często odwiedzające tę dzielnicę na rowerze zachęcamy do zapoznania się z roboczą wersją koncepcji sieci ursynowskich tras rowerowych. W tym celu zapraszamy do ursynowskiego działu witryny: W szczególności... »

2006.10.12: Wyniki ankiety na temat poruszania się rowerem po Ursynowie

Ankieta dostępna była na stronie internetowej Zielonego Mazowsza od 19 czerwca do 12 października 2006 r. Dowiązania do ankiety zamieszczone zostały m.in. na witrynach Ursynowskiego Patrolu Rowerowego, Warszawskich Ekospotkań, forach... »

2006.10.11: Pełnomocnik formalnie umocowany

W sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Na podstawie art. 28f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 ust.10 pkt... »

2006.10.10: Co studium mówi o rowerach?

Fragment nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, rozdział XVI. Rozwój... »

2006.10.06: Rower jest dobry na wszystko - zaproszenie dla szkół średnich

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze rozpoczyna akcję edukacyjną w szkołach pt. "Rower jest dobry na wszystko". Akcja została poparta przez Ministerstwo Polityki Społecznej i dofinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2006 (umowa nr 194... »

2006.10.05: Robert Czapla udowadnia, że się nie da

Poniższe pismo byłego szefa ZTM na temat przechowalni dla rowerów na stacjach metra jest klasą samo dla siebie. Tym niemniej zasługiwało na kilka dopisków od redakcji odróżnionych pochyłą czcionką. Z wytłuszczeń zrezygnowaliśmy, gdyż w... »

2006.09.29: Rowerowy Gdańsk, rowerowa Polska

Niedawno ukazała się drukiem broszura p.t. Rowerowy Gdańsk, Rowerowa Polska gdański rowerowy projekt inwestycyjno – promocyjny 2002–2006 autorstwa Marcina Hyły. Wydał ją Polski Klub Ekologiczny. Ta ciekawa publikacja opisuje... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-675 | Dodaj nowy