Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-837

2007.12.16: Uwagi do wykonania ścieżki przy Marymonckiej

Po dobrych wynikach wizji na Bitwy Warszawskiej byłem pewien, że Marymoncka będzie pod tym względem podobna. Cieszę się, gdyż w sumie wypadła nawet lepiej. Być może dlatego, że to dość prosty odcinek, bez skrzyżowań, przejazdów itp. Oto... »

2007.12.10: Uwagi do wykonania ścieżki przy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że droga rowerowa przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest jedną z najlepiej wykonanych inwestycji rowerowych ZDM. Kontrast pomiędzy jej jakością a resztą ścieżek jest bardzo widoczny, szczególnie przy... »

2007.11.25: O więcej miejsca dla niezmotoryzowanych naprzeciwko dworca Wileńskiego

W związku z wprowadzeniem w al. Solidarności pasa tramwajowego, zwracamy się z wnioskiem o korektę projektu drogi rowerowej w al. Solidarności na skrzyżowaniu z ul. Targową, np. poprzez zamówienie po konsultacji z Inżynierem Ruchu poprawek... »

2007.11.24: Konsultacje projektu oznakowania poziomego dróg rowerowych

Jesteśmy studentami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pracujemy nad projektem oznakowania poziomego dróg rowerowych w Warszawie. Krótko mówiąc - wszystkiego tego, co jest malowane lub w inny sposób... »

2007.11.23: Poprawiono oznakowanie objazdu dla rowerów

Pokontrolna interwencja Inżyniera Ruchu w ZDM podjęta na nasz wniosek i dotycząca rozbieżności między zatwierdzonym projektem organizacji ruchu a stanem rzeczywistym odniosła skutek. Jeszcze tydzień temu było tak,... ...a teraz jest tak... »

2007.11.21: Czasowa organizacja ruchu niezgodna z projektem

Materiał o niezrozumiałych utrudnieniach związanych z budową metra na odcinku ul. Kasprowicza opublikowaliśmy ponad rok temu i wtedy też temat podjęły media. W marcu b.r., na specjalnym posiedzeniu Komisji Architektury Rady Bielan... »

2007.11.15: Uwagi do projektu ul. Antoniewskiej

Po zapoznaniu się na spotkaniu w dniu 12.11.2007 z projektem przebudowy ul. Antoniewskiej na odcinku Polska - Augustówka zgłaszamy następujące uwagi: 1. Na całej długości zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy zachować 3 m... »

2007.11.10: Czy będzie lepiej na Marymonckiej?

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Prezydenta Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze W odniesieniu do skargi ponownej stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dn. 10.10.2007 r., w sprawie: niewykorzystania remontu chodnika (ciągu pieszo... »

2007.11.02: Wspólnie o Wspólnej

Po zapoznaniu się z projektem budowy ulicy Wspólnej na odcinku Niemcewicza - Mokra, wnosimy o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h; - Rezygnację z wytyczania wydzielonej drogi... »

2007.10.30: O kontrolę organizacji ruchu przy budowie metra

Do: Pan Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy o kontrolę i nadzór nad czasową organizacją ruchu w ciągu ul. Kasprowicza W związku z napływającymi do naszego Stowarzyszenia zgłoszeniami i skargami od pieszych i rowerzystów na... »

2007.10.24: Propozycja dla Agrycoli

Do: Biuro Projektów Metroprojekt, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Szanowni Państwo, Po Radzie Technicznej w ZDM w dniu 23 października b.r. w sprawie projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich prosimy... »

2007.10.18: Opinia do projektu przebudowy Traktu Lubelskiego

Opinia do projektu przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer, wykonanego przez firmę Arcadis Profil, wersji z września 2007. 1. Niedopuszczalne jest zawężanie szerokości chodnika do 1 m... »

2007.10.15: Poprawmy rowerową Trasę Mostu Północnego

Do: Sz. Pan Andrzej Marecki, Naczelnik Wydziału Mostów Zarządu Dróg Miejskich. Dotyczy: infrastruktury rowerowej na Trasie Mostu Północnego (dalej Trasie). Szanowny Panie Naczelniku! Dziękujemy za wyrazy przychylności i gotowości do... »

2007.10.15: Czy bielański ratusz otworzy się dla rowerów?

DO: Pan Rafał Miastowski, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany dotyczy: pisma UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07 z 3 września 2007 r. Dziękujemy za zapowiedź umieszczenia stojaków przed nowym ratuszem Bielan. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy... »

2007.10.10: Dalszy ciąg sprawy zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Zielone Mazowsze Warszawa dn. 19.09.2007 r. Dotyczy: skargi w sprawie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ul. Marymonckiej. W odpowiedzi na skargę nr ROW-07-0015-01 z dn. 30.08.2007 r. skierowaną do Prezydenta Warszawy, otrzymaną za... »

2007.10.04: O ścieżkach pod estakadami po raz kolejny

Do Mirosław Kazubek Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich dotyczy: docelowego projektu dróg rowerowych i ciągów pieszych przy estakadach bielańskich (pisma ZDM/DIPI/554/1527/07 z 21.09.2007 r ) Szanowny Panie! Dziękujemy za... »

2007.09.20: Uwagi do projektu przebudowy chodników w al. Ujazdowskich

Do: Metroprojekt Sp.z o.o. W nawiązaniu do spotkania 13 września br. w siedzibie Metroprojektu, przedstawiamy propozycje korekt w projekcie przebudowy chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich na odcinku ul... »

2007.09.07: Opinia do projektu ronda Dickensa - Szczęśliwicka

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wnioskuje o rezygnację z budowy drogi rowerowej wokół ronda z pozostawieniem możliwości jej późniejszego wykonania w różnych wariantach bez przebudowy ronda. W tym celu proponujemy: 1. Pozostawić w... »

2007.09.05: Skarga w sprawie zaniechań ZDM na ul. Marymonckiej

Do: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego Pana Stanisława Plewaki Działając na zasadzie przepisu § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie... »

2007.08.30: Uwagi do projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie cd.

Propozycja korekty projektu ścieżki przy ul. Sobieskiego w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego - zamiana miejscami przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonanie ich prostopadle do pokonywanej jezdni... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-837 | Dodaj nowy