Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-836

1999.12.17: Rekomendacje w sprawie ufundowania ścieżki przez Senat Berlina

Szanowny Pan Paweł Piskorski Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego. Dotyczy: lokalizacji ścieżki rowerowej z okazji Dni Berlina w Warszawie. W związku z propozycją ufundowania odcinka ścieżki... »

1999.11.30: Uwagi do koncepcji układu ścieżek rowerowych gminy Wawer

Czytelny układ pięciu ścieżek rowerowych południkowych i pięciu równoleżnikowych (układ podstawowy dróg rowerowych). Brakuje ścieżki rowerowej w ul. Płowieckiej. Autorzy nie zdefiniowali pojęcia ścieżka rowerowa. Przyjęliśmy, ze układ... »

1999.09.30: Notatka z inauguracyjnego spotkania zespołu ds. komunikacji rowerowej

1. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją rezultatów poprzedniego spotkania. Z przyjemnością odnotowujemy pierwszy sukces zespołu - realizację ścieżki rowerowej podczas modernizacji Al. Jana Pawła II. Konieczne jest jeszcze uzupełnienie... »

1999.09.11: Petycja w sprawie budżetu Warszawy na rok 2000

Petycję przekazano Pawłowi Piskorskiemu, prezydentowi Warszawy, 11 września 1999 r. Zalety roweru jako środka transportu są powszechnie znane: nie truje, nie hałasuje, poprawia kondycję, jest zdrowy, nie powoduje groźnych wypadków, jest... »

1999.08.24: Ciekawe rozwiązania na wiedeńskich mostach

Lekka kładka stalowo-drewniana dowiązana pod właściwym mostem służy rowerzystom, rolkarzom i pieszym. Zalety: zdecydowane oddzielenie od ruchu samochodowego, wjazd bezpośrednio z nadbrzeża - nie trzeba się wspinać na estakady. Takie... »

1999.08.23: Zarezerwujmy pieniądze na ścieżki

Do Komisji Ochrony Środowiska miasta st. Warszawy WNIOSEK dotyczy: środków na budowę ścieżek rowerowych w budżecie miasta na rok 2000 SKE „Zielone Mazowsze" - warszawska grupa Federacji Zielonych wnosi o zarezerwowanie w budżecie... »

1999.08.09: Targówek posiada 5 koncepcji

RO/8054/BK/241/811/99/ dot: realizacji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Warszawa Targówek. Odpowiadając na pismo z dnia 18.03.1999 r. w powyższej sprawie Wydział Rozwoju i Gospodarki Komunalnej informuje, iż w ubiegłym roku opracowywany... »

1999.07.05: Raport o stanie infrastruktury rowerowej na Ursynowie

Pan Stanisław Faliński Burmistrz Gminy Warszawa Ursynów Szanowny Panie Burmistrzu, W nawiązaniu do kwestii poruszonych na spotkaniu w Urzędzie Gminy Warszawa Ursynów 2 lipca br. przekazujemy raport o stanie infrastruktury rowerowej na... »

1999.06.22: Ścieżki rowerowe w inwestycjach ZDM

ZDM/IO/5512/33/7027/98 W związku z wystąpieniem dotyczącym ścieżek rowerowych na obszarze m. Warszawy uprzejmie informuję, że program budowy Studenckiego Systemu Dróg Rowerowych koordynuje Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Gminy... »

1999.06.21: Przewodnik po warszawskich ścieżkach rowerowych AD 1999

Mapa warszawskich ścieżek rowerowych AD 1999. W związku z licznymi pytaniami czytelników gdzie w Warszawie można znaleźć drogi dla rowerów, prezentujemy aktualny (maj 1999) przewodnik po ścieżkach rowerowych stolicy. Federacja Zielonych... »

1999.06.21: Nowościeżki

odc. Dol. Służewiecka - Gandhi (2,1 km z odgałęzieniami) Na Ursynowie się nie zgubisz. Ścieżka powstała przez wyremontowanie i oznakowanie istniejących chodników. Na uwagę zasługuje bardzo dobre oznakowanie - pionowe i poziome znaki... »

1999.06.16: Dwugłos o ścieżce

W redakcyjnym plebiscycie na najlepszą i najgorszą inwestycję rowerową ubiegłego roku zwyciężyła ta sama ścieżka! Uważam, że tytuł najlepszej inwestycji rowerowej poprzedniego roku należy przyznać Ścieżce Podskarpowej, a konkretnie jej... »

1999.06.11: Raport o śródmiejskich ścieżkach rowerowych

Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma CZD1/156/99) Szanowny Panie, Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas konsekwentna realizacja kolejnych odcinków dróg dla rowerów na terenie dzielnicy. W załączeniu... »

1999.06.11: Praga Południe dostrzega wagę problemu

Warszawa, dn. 07.04.1999r. KF/83/99 Urząd Dzielnicy Praga-Południe, dostrzegając wagę problemu, wyraża zadowolenie z powodu prowadzenia przez "Zielone Mazowsze" kampanii "A rowery swoją drogą". W poszczególnych komórkach organizacyjnych... »

1999.06.11: Raport o stanie ścieżki Podleśna - Kasprowicza

Pan Karol Szadurski Burmistrz Gminy Warszawa-Bielany Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma PWŚ-7616/BK/99) Szanowny Panie, Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas... »

1999.05.11: Włochy nie zabezpieczyły

W odpowiedzi na pismo w sprawie polityki rowerowej - Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Warszawa - Włochy informuje, że w b.r. nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel z uwagi na konieczność zabezpieczenia finansów na budowę... »

1999.05.11: W Wilanowie bez zmian

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.1999r Urząd Gminy Warszawa Wilanów informuje, że w zatwierdzonym na rok 1999 budżecie Gminy nie przewidziane są żadne środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na infrastrukturę rowerową. W związku... »

1999.05.04: Praga Północ nie ma podstawy

Dotyczy: pisma z dnia 18-03-1999r. w sprawie inwestycji związanych z rozwojem komunikacji rowerowej. Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że zakres wszystkich inwestycji komunikacyjnych w tym i dróg... »

1999.04.30: Śródmieście realizuje konsekwentnie

Warszawa, kwiecień 1999 r. Dotyczy: ścieżek rowerowych. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.1999 roku pragniemy poinformowac, że Zarząd Terenów Publicznych Warszawa - Śródmieście od 1996 roku realizuje konsekwentnie kolejne etapy... »

1999.04.28: Pismo w sprawie prac studialnych prowadzonych przez WZP BZM

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta St. Warszawy. dotyczy: studium ścieżek rowerowych W nawiązaniu do spotkania w dniu 15.04.99 w sprawie ścieżek rowerowych SKE "Zielone Mazowsze" (Federacja Zielonych - Warszawa... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-836 | Dodaj nowy