Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-837

1999.04.28: Pismo w sprawie prac studialnych prowadzonych przez WZP BZM

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta St. Warszawy. dotyczy: studium ścieżek rowerowych W nawiązaniu do spotkania w dniu 15.04.99 w sprawie ścieżek rowerowych SKE "Zielone Mazowsze" (Federacja Zielonych - Warszawa... »

1999.04.25: Petycja w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej

Paweł Piskorski, Prezydent m.st. Warszawy. Szanowny Panie Prezydencie! Uchwałą nr 188/C/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku Zarząd Miasta zobowiązał się do tworzenia na terenie Warszawy warunków dla komunikacji rowerowej . Uważamy dotychczasowe... »

1999.04.08: Drogi dla rowerów na Ursynowie

Szanowny Panie, Odpowiadając na pismo dotyczące polityki rowerowej Gminy Warszawa Ursynów przekazuję Panu dwa materiały. Pierwszy jest zestawieniem podającym gdzie już istnieją ścieżki, gdzie planujemy ich budowę w roku bieżącym oraz plany... »

1999.03.30: Ochota nie planuje

Uprzejmie informuję, że Urząd nie planuje budowy ścieżek rowerowych na podległych nam ulicach. Parametry techniczne ulic lokalnych gminnych, (są to ulice małe, przeważnie osiedlowe, nie tworzące jednolitych ciągów) uniemożliwiają budowę na... »

1999.03.24: Rozwój komunikacji rowerowej na Bielanach

W odpowiedzi na pismo z 18.03.99 w sprawie podejmowanych przez naszą gminę działań na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej, Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Gminy Warszawa - Bielany przesyła poniższą informację do... »

1999.02.24: Uwagi do koncepcji sieci ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy Wola

Z projektem lokalnego systemu dróg dla rowerów zapoznaliśmy się na spotkaniach informacyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum w dniach 17.02.1999 i 22.02.1999. Według nas, realizacja projektu... »

1999.02.14: Wszystko dla rowerów

Centrum Groningen. Wzdłuż głównych arterii poprowadzone są po obu stronach ścieżki rowerowe. Wyraźne oddzielenie od jezdni i chodnika, łagodne łuki oraz odrębne światła umożliwiają szybką i bezpieczną jazdę. Przed niektórymi skrzyżowaniami... »

1999.02.03: Stanowisko w sprawie realizacji OSDR

Stanowisko Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" w sprawie realizacji Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów na terenie gminy Warszawa-Centrum, przedstawionie podczas specjalnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Warszawa... »

1998.09.29: Odpowiedź wiceprezydenta na raport ze ścieżki Młociny-Powsin

Szanowni Państwo, Odpowiadając na Państwa wystąpienie z dnia 2 lipca br. dotyczące stanu technicznego ścieżki rowerowej Młociny - Powsin , uprzejmie informuję, że jednostki organizacyjne podległe Zarządowi m. st. Warszawy, administrujące... »

1998.07.03: Wizytacja Szlaku Wisły

Przejechaliśmy fragmentem najdłuższej w Warszawie ścieżki rowerowej Powsin-Młociny. Od miejsca zbiórki na Placu Zamkowym eskortowała nas kawalkada policjantów i żołnierzy z Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych. Na ich widok z drogi dla... »

1998.07.02: Raport o stanie ścieżki rowerowej Młociny - Powsin

Stan na dzień 20 czerwca 1998. Początek od ul. Farysa 13. Punkty, w których należy zachować szczególną ostrożność, oznaczono literą "A" w ostatniej kolumnie. Km trasy|oznak. pionowe |oznak. poziome |oznak. przejazd przez drogę |nieozn... »

1998.04.05: Ścieżkokrzyska

W ubiegłym roku władze miasta nie zbudowały ani jednej ścieżki rowerowej, postanowiliśmy więc wziąć sprawy w swoje ręce i chwyciliśmy za pędzle. W jeden dzień zrobiliśmy więcej niż urzędnicy przez cały rok... Jeśli nie było cię 5 kwietnia... »

1997.06.13: Uchwała w sprawie rozwoju komunikacji rowerowej na Bielanach

Uchwała Nr 488/XIII/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie promowania rozwoju komunikacji rowerowej w Gminie Warszawa-Bielany. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r... »

1997.04.15: Uchwała w sprawie ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych

Uchwała Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r.w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie. Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta... »

1997.04.15: Studencka Sieć Dróg dla Rowerów

(niniejsza koncepcja przyjęta została do realizacji uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie ) Studencka sieć dróg dla... »

1997.04.15: Ogólnomiejski System Dróg dla Rowerów

(niniejsza koncepcja przyjęta została uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie ) System Dróg Rowerowych w Warszawie... »

1996.09.20: List do prezydenta Święcickiego

Warszawa, 20 września 1996 r. Do: Pan Marcin Święcicki, Prezydent Warszawy Szanowny Panie Marcinie, Znów mam wrażenie, że nie dotrzymuje Pan słowa. Wiem, że jest Pan zapracowany, jednak dla mnie, dziewczyny wychowanej na wsi, słowo... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-837 | Dodaj nowy