Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Praga Północ
$k=budżet partycypacyjny, stojaki, zieleń, praga północ
$a=Aleksander Buczyński, Krzysztof Rytel
$d=2016.05.21
$z=0
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

stojaki_warwick-8.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2904" target="_blank"><b>2. Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych</b></a>
<br/>
Stworzenie dozorowanych, zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów na istniejących parkingach strzeżonych zarządzanych przez Praski Zarząd Terenów Publicznych.

bp2017-praga_pn-ogolnodzielnicowy-skwery.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2794" target="_blank"><b>7. Kolejne zielone skwery Pragi</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej / Łochowskiej / Wołomińskiej / Folwarcznej, Kępnej oraz unowocześnienie i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na Ratuszowej/11 Listopada.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4531" target="_blank"><b>8. Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej (możliwość kontynuowania jazdy rowerem boczną uliczką al. Solidarności).

#Obszar 1

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4844" target="_blank"><b>5. Nasadzenia 5 sztuk drzew w ul. Okrzei</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3071" target="_blank"><b>9. Zielona Ząbkowska</b></a>
<br/>
Urządzenie pasa zieleni po południowej stronie ulicy Ząbkowskiej (na odcinku między ulicami Brzeską i Markowską) oddzielającego chodnik od miejsc postojowych i jezdni. Zainstalowanie ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

bp2017-praga_pn-stara-targowa.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3441" target="_blank"><b>12. Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)</b></a>
<br/>
1. Droga rowerowa na ul.Targowej:
<br/>
a) poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin "kocich łbów")
<br/>
b) poprawienie przejazdu przez ul. Białostocką
<br/>
2. Uspokojenie ruchu - brukowy odcinek ul. Ząbkowskiej

#Obszar 2

bp2017-praga_pn-nowa-starzynskiego.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3476" target="_blank"><b>5. Rondo Starzyńskiego jak nowe</b></a>
<br/>
Dokończenie budowy drogi rowerowej wokół ronda Starzyńskiego, pochylnia na przystanek kolejowy Warszawa ZOO, poszerzenie chodników w rejonie przystanków autobusowych, wspólny przystanek tramwajowy w stronę Żerania, dodatkowe dojście na przystanek w kierunku Żaby, 30 nowych miejsc parkingowych.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/2895" target="_blank"><b>7. Rozświetlamy Park Praski!</b></a>
<br/>
Projekt zakłada poprawę poziomu bezpieczeństwa i komfortu przebywania w Parku Praskim poprzez wymianę oświetlenia w głównych alejach oraz miejscach rekreacji mieszkańców.


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/4865" target="_blank"><b>10. Rewitalizacja zieleni w pasie drogowym ul. Wileńskiej</b></a>
<br/>
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń. Planowane są także niewielkie uzupełnienia szpalerów nowymi drzewami.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.