Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego na rok 2020 - Ochota
$k=budzet partycypacyjny, ochota, stojakistojaki, piesi
$a=Łukasz GawryśGawryś, Piotr Rosół, Jakub Fichna
$d=2019.09.06
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17164><b>172 - 300 stojaków rowerowych dla Ochoty</b></a><br />/>Projekt polega na zakupieniu przez władze dzielnicy 300 stojaków rowerów w kształcie odwróconej litery U. Stojaki byłyby montowane w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców na podwórkach, parkach i ulicach dzielnicowych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16601><b>219 - Zazielenienie podwórka pomiędzy ulicą Opaczewską i Dobosza</b></a><br />/>Projekt polega na zerwaniu asfaltu oraz nasadzeniu zieleni i postawieniu ławek na podwórku znajdującym się pomiędzy ulicą Opaczewską, a ulicą Dobosza.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17158><b>392 - Rewitalizacja podwórka pomiędzy Grójecką 114 a Skarżyńskiego 9j</b></a><br />/>Projekt polega na rewitalizacji podwórka pomiędzy Grójecką 114, a Skarżyńskiego 9 poprzez zdarcie starego asfaltu i zagospodarowanie tego terenu w postaci: zasiania trawy, ułożenia chodnika z podbudową drogową (umożliwiającą dojazd do klatek), ułożenie chodnika z podbudową pieszą, postawienie stołu do ping ponga, wymianę dwóch ławek na nowe i postawienie w dwóch miejscach stojaków rowerowych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16546><b>394 - Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18550><b>716 - Stojaki
/>Projekt zakłada remont chodnika po wschodniej stronie (numery nieparzyste) ul. Szczęśliwickiej na rowery</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17535><b>1260 - Wysepki dla pieszych
odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do zjazdu na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17625><b>1280 - Dbajmy o zieleń na Ochocie</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19229><b>2031 - Więcej miejsc parkingowych
parking pomiędzy budynkami przy ul. Szczęśliwiecka 21 i szersze chodniki na Pawińskiego</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19653><b>2050 - Wiaty rowerowe Racławicka 150,152,154, Bohdanowicza</b></a><br />
ul. Kopińska 37.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18550><b>716 - Stojaki na rowery</b></a><br />Ustawienie 4 stojaków na części trawnika przy ul. Trzech Budrysów 23 w Warszawie od strony podwórka.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17535><b>1260 - Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej</b></a><br />Projekt przewiduje montaż azyli (wysepek) dla pieszych na trzech przejściach dla pieszych przy ulicy Szczęśliwickiej.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17625><b>1280 - Dbajmy o zieleń na Ochocie</b></a><br />W ramach projektu posadzonych zostanie: 60 krzewów (6000 zł), 120 metrów kwadratowych łąk kwietnych (6000 zł), 60 metrów kwadratowych trawników (1320 zł), 60 metrów bieżących żywopłotu (13800 zł). Zorganizowane zostaną 3 spacery edukacyjne z ekspertami (3x600 zł = 1800 zł), które będą miały także na celu wytypowanie miejsc w których posadzone powinny zostać rośliny przewidziane w projekcie.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19229><b>2031 - Więcej miejsc parkingowych i szersze chodniki na Pawińskiego</b></a><br />Projekt ma na celu poprawienie wygody i bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przeniesienie parkowania z chodników na szeroką jezdnię. Przy okazji zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19653><b>2050 - Wiaty rowerowe Racławicka 150,152,154, Bohdanowicza</b></a><br />Projekt zakłada zerwanie asfaltowo-betonowej nawierzchni placu i budowę chodników wzdłuż obecnie najczęściej uczęszczanych dróg ruchu pieszego. Na pozostałych częściach placu powstaną trawniki wraz z wyspami zieleni urządzonej. Wyremontowany zostanie chodnik biegnący wydłuż budynku Bohdanowicza 4, wybudowany zostanie nowy chodnik w miejscu istniejących przedeptów. Po północnej stronie budynku Bohdanowicza 2 wymieniona zostanie częściowo nawierzchnia stanowiąca przedłużenie asfaltowej alejki Parku Korotyńskiego w kierunku jezdni ulicy Bohdanowicza. Całość metamorfozy uwieńczą dodatkowe nasadzenia i dodatkowa ławka.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.