Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2020 - ogólnomiejskie
$k=budzet partycypacyjny, warszawa, sciezki, zielen, stojaki
$a=Robert Buciak
$d=2019.09.06
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18208?user=><b>774href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16565?user=><b>1. 1161 - 2020 drzew dla Warszawy</b></a><brAudyt ZMID i pasa drogowego</b></a><br />Projekt polega na posadzeniu 2020 drzew przy ulicach w ramach projektu Zielone Ulice, akcji Milion drzew dla Warszawysporządzeniu:
1. Audytu Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych pod kątem inwestycji - zgodności odbieranych projektów
i na terenach placówek edukacyjnych, które wyrażą taką wolą poprzez zgłoszeniekoncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do Zarządu Zieleni. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika 1 drzewo = 25 m2 krzewów.szerokości i liczby pasów ruchu.
2. Audytu wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne.


<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18210?user=><b>811href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18208?user=><b>21. 774 - 600 ławek2020 drzew dla Warszawy</b></a><br />Projekt polega na postawieniu w Warszawie co najmniej 600 nowych ławekposadzeniu 2020 drzew przy ulicach w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorówZielone Ulice, akcji Milion drzew dla Warszawy i na terenach placówek edukacyjnych, które wyrażą taką wolą poprzez zgłoszenie się do Zarządu Zieleni. Zamiast części ławekdrzew mogą być postawione przysiadki.sadzone krzewy według przelicznika 1 drzewo = 25 m2 krzewów.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17150><b>888href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19091><b>23. 1449 - Wiaty rowerowe przy szkołach</b></a><br />Projekt polega na postawieniu przed wejściami do szkół i przedszkoli w Warszawie łącznie 90 wiat rowerowych. Każda wiata mieści 10 stojaków. Wiaty staną przed placówkami edukacyjnymi wybranymi na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektorami szkół i przedszkoli. Dodatkowym kryterium wyłonienia szkół będą mogły być dane dotyczące zaangażowania placówek w akcję Rowerowy Maj.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17150><b>25. 888
- Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci</b></a><br />Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury rowerowej o nowe drogi rowerowe i przewiduje:
1. budowę drogi rowerowej od skrzyżowania Al. USA/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej
2. kontraruch w Czapelskiej i Męcińskiej
3. modernizację drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli od Rostafińskich do Domaniewskiej (bez odcinków robionych przez ZMID)
4. modernizację drogi rowerowej w Powstańców Śląskich od Maczka do Piastów Śląskich

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18212?user=><b>913href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19064?user=><b>46. 1235 - Cztery letnie skwery na Placu TeatralnymOgrody deszczowe i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów</b></a><br />Projekt poleganaturalne place zabaw na przekształceniuterenie m.st Warszawy, w zielone skwery od maja do września czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanychtym plac Zabaw w planie miejscowym jako przeznaczone na zieleń publiczną. Po okresie użytkowania niektóre elementy wyposażania zostaną przeniesione do innych części miasta (np. do parków), a zieleń przekażemy do szkół i przedszkoli.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18286?user=><b>984 - Drzewa i zieleń na Powązkowskiej</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie bardzo dużej ilości drzew, krzewów, kwiatów i różnych roślin ozdobnych. Ma to być spójna koncepcja na całej długości ulicy, która przebiega przez Wolę i Żoliborz.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17712?user=><b>1160 - Miejskie łąkostrady antysmogowe</b></a><br
Parku Dolina Służewiecka</b></a><br />Projekt polega na posianiu łąk kwietnych na 13 głównych ulicach miasta. Zostaną dobrane rośliny łąkowe o wysokich, bujnych, szorstkich czy lepkich częściach nadziemnych, które mogą wychwytywać pyły zawieszone. Metr kwadratowy łąki kwietnej może odpowiadać wydajnością &#8222;filtrowania&#8221; nawet pięcioletniemu drzewu. A koszt i czas jej wyhodowania jest wielokrotnie niższy. Łąka może też rosnąćzbudowaniu w miejscach, gdzie wprowadzenie roślinności wysokiej jest niemożliwe ze względu na infrastrukturę podziemną czy bezpieczeństwo (widoczność).

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16565?user=><b>1161 - Audyt ZMID
Warszawie 3 ogrodów deszczowych i pasa drogowego</b></a><br />Projekt polega na sporządzeniu:
1. Audytu Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych pod kątem inwestycji - zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia
10 naturalnych placów zabaw, w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do szerokości i liczby pasów ruchu.
2. Audytu wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne.
tym jednego dużego naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19064?user=><b>1235href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17712?user=><b>48. 1160 - Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka</b></a><brMiejskie łąkostrady antysmogowe</b></a><br />Projekt polega na zbudowaniu w Warszawie 3 ogrodów deszczowychposianiu łąk kwietnych na 13 głównych ulicach miasta. Zostaną dobrane rośliny łąkowe o wysokich, bujnych, szorstkich czy lepkich częściach nadziemnych, które mogą wychwytywać pyły zawieszone. Metr kwadratowy łąki kwietnej może odpowiadać wydajnością &#8222;filtrowania&#8221; nawet pięcioletniemu drzewu. A koszt i 10 naturalnych placów zabaw,czas jej wyhodowania jest wielokrotnie niższy. Łąka może też rosnąć w tym jednego dużego naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka.miejscach, gdzie wprowadzenie roślinności wysokiej jest niemożliwe ze względu na infrastrukturę podziemną czy bezpieczeństwo (widoczność).

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19091><b>1449href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18212?user=><b>56. 913 - Wiaty rowerowe przy szkołach</b></a><brCztery letnie skwery na Placu Teatralnym i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów</b></a><br />Projekt polega na postawieniu przed wejściamiprzekształceniu w zielone skwery od maja do szkółwrześnia czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i przedszkoli w Warszawie łącznie 90 wiat rowerowych. Każda wiata mieści 10 stojaków. Wiaty stanąPlacu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed placówkami edukacyjnymi wybranymibudynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanych w planie miejscowym jako przeznaczone na etapie realizacji, po konsultacji z dzielnicami lub dyrektoramizieleń publiczną. Po okresie użytkowania niektóre elementy wyposażania zostaną przeniesione do innych części miasta (np. do parków), a zieleń przekażemy do szkół i przedszkoli. Dodatkowym kryterium wyłonienia szkół będą mogły być dane dotyczące zaangażowania placówek w akcję Rowerowy Maj.

<a href=MURANÓW - TAk dla zieleni na Al. Solidarności><b>1864Solidarności><b>66. 1864 - MURANÓW - TAk dla zieleni na Al. Solidarności</b></a><br />Projekt ma na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości zieleni wzdłuż al. Solidarności
polepszenie warunków siedliskowych starszym drzewom poprzez rozbruk nawierzchni, poprawę warunków życia młodych drzew poprzez obsadzenie mis bylinami, zwiększenie bioróżnorodności i estetyki poprzez zamianę trawników na rabaty bylinowe.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18286?user=><b>86. 984 - Drzewa i zieleń na Powązkowskiej</b></a><br />Projekt zakłada nasadzenie bardzo dużej ilości drzew, krzewów, kwiatów i różnych roślin ozdobnych. Ma to być spójna koncepcja na całej długości ulicy, która przebiega przez Wolę i Żoliborz.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18210?user=><b>96. 811 - 600 ławek dla Warszawy</b></a><br />Projekt polega na postawieniu w Warszawie co najmniej 600 nowych ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów Zarządu Zieleni. Zamiast części ławek mogą być postawione przysiadki.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.