Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego na rok 2020 - Praga Północ
$k=budzet partycypacyjny, praga_polnoc, stojakistojaki, zielen, piesi
$a=Jola SaratowiczSaratowicz, Karolina Krajewska
$d=2019.09.06
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17139><b>170 - Naprawa nawierzchni odcinka ciągu pieszo rowerowego przy alei Solidarności, wzdłuż posesji Wileńska 16</b></a><br />/>Projekt przewiduje wymianę zniszczonego parkowaniem ciągu pieszo-rowerowego. Nowa nawierzchnia będzie albo w całości asfaltowa ewentualnie z płyt betonowych 50x50. Długość odcinka 79 m, szerokość 4 m. Ponadto należy wyremontowany odcinek zabezpieczyć przed parkowaniem.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18589><b>1010 - Kosze na śmieci i stojaki rowerowe dla Pragi</b></a><br />Zainstalowanie koszy na śmieci na praskich podwórkach oraz ich regularne opróżnianie.
Montaż porządnych stojaków rowerowych, również na praskich podwórkach, a także obok wybranych sklepów, obiektów sportowych i jednostek administracyjnych dzielnicy.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18589><b>1142 - Zielona Stalowa</b></a><br />Projekt zakłada uzupełnienie zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Stalowej. Proponujemy dosadzenie drzew, krzewów i kwiatów wprost w gruncie. Zabiegamy również o uzupełnienie małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych w przestrzeni chodnika, przy zachowaniu możliwości parkowania równoległego po dwóch stronach jezdni. Ostateczny kształt zazielenienia ulicy powinien zostać wypracowany w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17515><b>1153 - Okrągły stół na Placu Wileńskim</b></a><br />Projekt zakłada postawienie okrągłego stołu wraz z siedziskami i zielenią na Placu Wileńskim. Projekt zakłada wprowadzenie wielu gatunków roślin dobranych w taki sposób aby ich okresy kwitnienia nie pokrywały się a zapewniały różnorodność kolorystyczną parku jak najdłużej w ciągu roku. Proponowany układ zielony powinien przypominać łąkę a nie planowany park. &#8222;Okrągły stół na Placu Wileńskim&#8221; traktowany jest jako tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na tym obszarze. W momencie rozpoczęcia prac nad &#8222;Zieloną Targową&#8221; stół i siedziska zostaną przeniesione w inne miejsce na Pradze Północ.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18248><b>1374 - Uporządkowanie zieleni ulicznej i podwórek praskich</b></a><br />Projekt zakłada uzupełnienie roślinności w sąsiedztwie ulic oraz osiedli: ul. Sierakowskiego, ul.ks.I.Kłopotowskiego, ul. Jasińskiego, ul. Panieńska, Świętych Cyryla i Metodego. ul. Wileńska, ul. Szymanowskiego, ul. Skoczylasa, Jagiellońska, ul. Olszowa, ul. Blaszana, ul. Panieńska. Uwzględnia również montaż 8 szt. koszy na śmieci we wskazanych w późniejszym etapie lokalizacjach. Dobór gatunkowy oraz dokładne adresy ustalone zostaną podczas dalszych weryfikacji projektu.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18564><b>1542 - Nowe ławki w Parku Praskim &#8211; dla Pragi</b></a><br />Celem projektu jest wymiana wszystkich ławek w Parku Praskim na nowe, ujednolicone wg wzoru ławki warszawskiej.
Zakładane jest wymienienie 150-200 ławek. Dotychczasowe ławki (te w dobrym stanie) mogą być nieodpałnie przekazane np. grupom sąsiedzkim/wspólnotom mieszkaniowym, w tym z udziałem miasta na potrzeby montażu w podwórkach.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18664><b>1577 - Zielone ściany dla Pragi</b></a><br />Projekt zakłada obsadzenie ślepych ścian kamienic i garaży roślinami pnącymi: winobluszczem oraz bluszczem pospolitym. Zielone ściany uzupełnią deficyt zieleni na Pradze oraz poprawią przestrzeń publiczną. Rośliny pnące skutecznie chronią także ściany przed graffiti i bazgrołami. Oprócz wartości estetycznej rośliny pomagają oczyszczać powietrze miejskie oraz zwiększają powierzchnię biologicznie czynną. Proponowane lokalizacje to: ul. Brechta 2/4; ul. Wileńska 18; ul. Grodzieńska 34; ul. Białostocka 51; ul. Radzymińska 29; ul. Łomżyńska 6; ul. Łochowska 52.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18271><b>1593 - Woda dla praskich drzew - dla Pragi</b></a><br />Projekt zakłada zakup 100 worków do nawadniania kropelkowego wraz z wodą do podlewania drzew podczas okresów suszy. Worki będą napełniane raz w tygodniu podczas suszy i upałów w okresie maj-wrzesień. Projekt zakłada montaż worków oraz ich demontaż po okresie podlewania oraz obsługę.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18294><b>1606 - Więcej zieleni 3 - dla Pragi</b></a><br />Projekt zakłada posadzenie 20 drzew, 700 niskich krzewów i 1 kilometra żywopłotów, stanowiących filtr dla zanieczyszczeń powietrza. Krzewy będą sadzone w pasach zieleni przy chodnikach, jako nowe nasadzenia, bądź uzupełnienie już istniejących. 20 drzew zostanie dosadzonych w miejscach, gdzie drzewa wcześniej wycięto. Gatunki krzewów oraz ich wiek powinien zostać dostosowany do warunków, w jakich będą rosły oraz do roślinności sąsiadującej. Dokładne lokalizacje oraz skład gatunkowy zostaną określone na etapie przygotowania projektu wykonawczego.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19442><b>1679 - Stojaki rowerowe na Pradze-Północ </b></a><br />Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych w miejscach będących częstymi punktami docelowymi dla osób, które po Pradze poruszają się rowerem, lub byłyby skłonne robić to, gdyby infrastruktura rowerowa poprawiła się. W ramach projektu ustawionych zostanie w sumie 100 stojaków rowerowych.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17794><b>1709 - Remont chodnika na placu Hallera</b></a><br />Remont chodnika na Placu Hallera od ul. Dąbrowszczaków do ul. Skoczylasa wzdłuż budynków Plac Hallera nr 9 i 5.
Długości około 300 metrów i powierzchni ok. 1400 m2.
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc na Pradze-Północ.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19424><b>1732 - Remont chodnika przy ul. Ratuszowej</b></a><br />W ramach przedmiotowego projektu zostaną wyremontowane 3 odcinki chodników zlokalizowanych wzdłuż ul. Ratuszowej:
1. strona południowa - od końca nowego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Targową do wyjazdu z terenu boiska ZS nr 33,
2. Strona południowa ulicy - od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej wzdłuż budynku spółdzielni "Stopa" do torowiska tramwajowego,
3. strona północna ulicy - od krawężnika skrzyżowania z ul. Groszkowskiego wzdłuż terenu technikum do skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków


<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18589><b>1010 - Kosze na śmieci i stojaki rowerowe dla Pragi</b></a><br />

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19442><b>1679 - Stojaki rowerowe na Pradze-Północ </b></a><br />

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.