Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnegoobywatelskiego na rok 2020 - Śródmieście
$k=budzet partycypacyjny, srodmiescie, zielen, pod_prad, piesi
$a=Patryk Bielecki, Robert Buciak
$d=2019.09.03
$z=0
$o=
$b=

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16809><b>225 - Rewitalizacja zieleni przy budynkach Dzielna 2 i Dzielna 4 oraz ulicy Dzielnej - przedłużenie nasadzeń kwitnących żonkili</b></a><br />Wykonanie rewitalizacji na odcinku całej arterii powozili koncepcyjnie przedłużyć i połączyć przestrzeń &#8222;kwitnących żonkili&#8221; Muranowa na trasie licznych ścieżek pamięci i murali poświęconych miejscu oraz ważnym postaciom prowadzącym przez osiedle do Muzeum POLIN.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17143><b>932 - Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych Pankiewicza, Poznańska, Nowolipie</b></a><br />Wskazane ulice miały być miedzy innymi zrobione przez miasto, ale wszystko się wydłuża, jak nie ma dyscypliny czasowej.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17122><b>955 - Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum</b></a><br />Projekt polega na posadzeniu nowych dużych z dużą koroną i nieformowanych drzew w nowych miejscach (wytworzenie mis). Ulice i miejsca zostały wskazane w miejscu o największym zapotrzebowaniu, tj. duży ruch samochodów, gęsta zabudowa, bardzo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a jednocześnie w miejscach, gdzie są mieszkania.

1563956674_zalacznik_0_16459.jpg
<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17219><b>980 - Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku ""HOŻA"" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok</b></a><br />Projekt ma poprawić dostępność przystanku tramwajowego "Hoża" przy Marszałkowskiej od strony południowej, gdzie przy Wilczej znajduje się przejście dla pieszych.
Natomiast przy Widok jest obecnie bardzo wąski chodnik pod prześwitem budynku. Łatwiej będzie przejść seniorom. Ponadto jest tu ciemno, więc oświetlenie poprawi widoczność i bezpieczeństwo.

<a href=https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18401><b>1808 - Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoya</b></a><br />Projekt polega na zamontowaniu 3 stojaków rowerowych po 10 stanowisk na każdym, na terenie XVIII LO im. Jana Zamoyskiego i Szkoły Podstawowej nr 211 (na ulicy Smolnej nr 30).Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.