Zmiany wprowadzone

$h=Kontakt
$k=kontakt
$a=Zielone Mazowsze
$d=2005.01.01
$z=0
$o=
$b=

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"
<br />(dawna warszawska grupa Federacji Zielonych)

ul. Koszykowa 67 lok. 21
<br />00-667 Warszawa

tel./fax (22) <b>621 77 77</b>

Strona WWW:
http://www.zm.org.pl

Email ogólny: <b>biuro@zm.org.pl</b>
<br />Warszawska Masa Krytyczna: kontakt@masa.waw.pl
<br />Sekcja bielańska: bielany@zm.org.pl

Spotkania otwarte: w co drugi poniedziałek 17:00-18:30
<br />ul. Koszykowa 67 lok. 21
<br />(drzwi w bramie po prawej stronie)

<center><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.004582643508915%2C52.2197812632492%2C21.01616978645325%2C52.22542698429989&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.22260421349631%2C21.01037621498108"src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.006111502647403%2C52.22118454499874%2C21.013782620429996%2C52.22400740604577&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.22259599795268%2C21.009947061538696" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.22260&amp;mlon=21.01038#map=17/52.22260/21.01038">Wyświetlhref="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.22260&amp;mlon=21.00995#map=18/52.22260/21.00995">Wyświetl większą mapę</a></small></center>

<br />

Inne dane |
NIP | 113-22-25-096
KRS | 0000125160
REGON | 012636266
bank | Bank Ochrony Środowiska S.A.
nr konta | 77 1540 1157 2034 9159 7461 0001
sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział GospodarczyZmiany oczekujace na akceptacje

$h=Kontakt
$k=kontakt
$a=Zielone Mazowsze
$d=2005.01.01
$z=0
$o=
$b=

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"
<br />(dawna warszawska grupa Federacji Zielonych)

ul. Koszykowa 67 lok. 21
<br />00-667 Warszawa

tel./fax (22) <b>621 77 77</b>

Strona WWW:
http://www.zm.org.pl

Email ogólny: <b>biuro@zm.org.pl</b>
<br />Warszawska Masa Krytyczna: kontakt@masa.waw.pl
<br />Sekcja bielańska: bielany@zm.org.pl

Spotkania otwarte: w co drugi poniedziałek 17:00-18:30
<br />ul. Koszykowa 67 lok. 21
<br />(drzwi w bramie po prawej stronie)

<center><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.006111502647403%2C52.22118454499874%2C21.013782620429996%2C52.22400740604577&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.22259599795268%2C21.009947061538696"src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.006111502647403%2C52.22118454499874%2C21.013782620429996%2C52.22400740604577&layer=mapnik&marker=52.22259599795268%2C21.009947061538696" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.22260&amp;mlon=21.00995#map=18/52.22260/21.00995">Wyświetlhref="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.22260&mlon=21.00995#map=18/52.22260/21.00995">Wyświetl większą mapę</a></small></center>

<br />

Inne dane |
NIP | 113-22-25-096
KRS | 0000125160
REGON | 012636266
bank | Bank Ochrony Środowiska S.A.
nr konta | 77 1540 1157 2034 9159 7461 0001
sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Czy z poziomu strony www można to edytować? Chyba macie błąd w stronie :(