Zmiany wprowadzone

$h=Kto jest kim w Warszawie?
$k=rso.rso
$a=
$d=2007.09.14
$z=300
$o=
$b=

Adresy i kontakty, czyli krótki przegląd instytucji, do których należy adresować postulaty związane z infrastrukturą rowerową w Warszawie:

#Zarząd Dróg Miejskich

<b>Adres:</b> Chmielna 120, 00-801 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.zdm.waw.pl
, zdm@zdm.waw.plkancelaria@zdm.waw.pl

<b>Odpowiada za:</b> główne ulice miasta. Spis na stronie:
http://www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/ulice-zdm/

<b>Można zgłaszać:</b> większość postulatów związanych ze ścieżkami rowerowymi, sygnalizacjami świetlnymi itp. "dużą" infrastrukturą drogową.

##Pogotowie Drogowe ZDM

<b>WWW:</b>
http://www.zdm.waw.pl/pogotowie-drogowe/

<b>Odpowiada za:</b> zabezpieczanie awarii na ulicach zarządzanych przez ZDM

<b>Można zgłaszać:</b> wykruszenia lub zapadnięcia nawierzchni, przewrócone znaki, awarie sygnalizacji itp.

#Zarząd Oczyszczania Miasta

<b>Adres:</b> Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.zom.waw.pl
, zom@zom.waw.pl

<b>Odpowiada za:</b> parki i lasy miejskie, zieleń uliczna, utrzymanie czystości, "małą infrastrukturę".

<b>Można zgłaszać:</b> konieczność np. przycięcia gałęzi nad ścieżką lub przestawienia koszy, postulaty dotyczące ścieżek w większych parkach i lasach miejskich, ustawienie stojaków rowerowych na terenach Zarządu Dróg Miejskich.

#Zarząd Terenów Publicznych

<b>Adres:</b> Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa

<b>WWW, email:</b>
http://www.ztp.waw.pl
, sekretariat@ztp.waw.pl

<b>Odpowiada za:</b> boczne ulice, skwery i parki w dzielnicy Śródmieście. Spis na stronie:

http://www.ztp.waw.pl/tereny

<b>Można zgłaszać:</b> sprawy związane np. z podskarpową ścieżką rowerową, postulaty uspokojenia ruchu, wydzielenia kontrapasów lub ustawienia stojaków na ulicach lokalnych w Śródmieściu.

#Urzędy Dzielnic

<b>Adresy, WWW, email:</b>
linki do adresów stron na:

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/default.htm

<b>Odpowiadają za:</b> ulice lokalne i skwery w pozostałych dzielnicach.

<b>Można zgłaszać:</b> postulaty uspokojenia ruchu, wytyczenia kontrapasów, ustawienia stojaków.

#Zarząd Mienia m. st. Warszawy

<b>Adres:</b> ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

<b>WWW, Email:</b>
http://www.zmp.internetdsl.pl/
, sekretariat@zmp.internetdsl.pl

<b>Odpowiada za:</b> Nadwiślański Szlak Rowerowy (Szlak Wisły), tereny nadwiślańskie.

<b>Można zgłaszać:</b> wnioski dotyczące Szlaku Wisły.

#Biuro Drogownictwa i Komunikacji

<b>Adres:</b> Solec 48, 00-382 Warszawa

##Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

<b>Email:</b> sekretariat.ir@um.warszawa.pl

<b>Odpowiada za:</b> organizację ruchu na terenie całej Warszawy, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, zarządzanie sygnalizacją świetlną.

<b>Można zgłaszać:</b> uwagi dotyczące sygnalizacji świetlnej, do wiadomości ważniejsze sprawy.

##Wydział Analiz Programowych, Sekcja Transportu Rowerowego

<b>Email:</b> drogownictwo@um.warszawa.pl

<b>Odpowiada za:</b> analizy dotyczące ruchu rowerowego i pieszego, standardy budowy i utrzymania dróg rowerowych i chodników.

<b>Można zgłaszać:</b> postulaty ,,ogólnowarszawskie'', skargi na niską jakość infrastruktury, inne do wiadomości.

#Zarząd Transportu Miejskiego

<b>Adres:</b> ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

<b>WWW, Email:</b>
http://www.ztm.waw.pl/
, ztm@ztm.waw.pl

<b>Odpowiada za:</b> komunikację zbiorową na terenie Warszawy, parkingi rowerowe przy węzłach przesiadkowych.

<b>Można zgłaszać:</b> wnioski w sprawie budowy parkingów rowerowych przy węzłach przesiadkowych, stacjach metra, etc.

#Prezydent m.st. Warszawy

<b>Adres:</b> Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

<b>Odpowiada za:</b> działanie instytucji miejskich.

<b>Można zgłaszać:</b> skargi na opieszałość lub bezczynność wyżej wymienionych instytucji.

#Komenda Stołeczna Policji

Wydział Ruchu Drogowego

<b>Adres:</b>ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa

<b>Email:</b> ksp.wrd@policja.waw.pl lub prewencja.ksp@policja.waw.pl

<b>Odpowiada za:</b> egzekwowanie prawa w ruchu drogowym, opiniuje też projekty organizacji ruchu i może kontrolować stan bezpieczeństwa na drogach

<b>Można zgłaszać:</b> wnioski w sprawie powtarzających się sytuacji niebezpiecznych wymagających interwencji, zdarzenia drogowe, wadliwe oznakowanie.

#Zbiorcza lista

Kontakty do osób i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę rowerową w Warszawie:
download://rower/poradnik_aktywnego_rowerzysty-wkladka.pdf

#Trzymaj rękę na pulsie

Zgłaszając sprawę przez telefon <b>zanotuj datę i numer zgłoszenia</b> nadany przez rozmówcę, a najlepiej również jego nazwisko. Ułatwi to ponowną interwencję, gdyby pierwsza nie odniosła skutku.

Zapytaj o przybliżony <b>termin</b> podjęcia działań, a jeśli nie zostanie dotrzymany, przypomnij o sprawie powołując się na w/w dane. Rzetelność i tempo miejskich służb bywa bardzo różne i nierzadko zachodzi konieczność powtórnego zwrócenia uwagi. <b>Nie zniechęcaj się tym - im więcej aktywnych obywateli, tym szybciej podmioty opłacane z naszych podatków zaczną działać tak, jak powinny</b>.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.