Po stronie wschodniej należy wygrodzić z jezdni prawy pas ruchu za pomocą barier betonowych i przeznaczyć na ruch rowerowy (kolor fioletowy). Pas ruchu, zamiast przed wiaduktem, zaczynałby się pół-zatoką w miejscu gdzie obecnie zatrzymują się autobusy. Nie odbiłoby się to na przepustowości, gdyż liczba pasów się nie zmniejsza. Poprawiłoby się za to bezpieczeństwo poprzez osłonięcie autobusów w zatoce. Wygrodzony dla rowerów fragment należy połączyć z istniejącą droga dla rowerów wzdłuż Marynarskiej (kolor czerwony). Od strony zachodniej przechodziłby w łącznicę (kolor zielony)