Ty również masz wpływ na stan dróg dla rowerów w Warszawie!

Możesz zgłaszać problemy i uwagi dotyczące następujących tematów:

Usterki techniczne

Nieprawidłowości i usterki na ścieżce (dziury i zapadnięcia nawierzchni, zniszczone znaki) leżą w kompetencji Pogotowia Drogowego Zarządu Dróg Miejskich, tel. 19633 (22 19633 z telefonu komórkowego), fax 22 620 76 82, tel. 506 002 682 (TYLKO SMS, dla osób głuchoniemych).

www.zdm.waw.pl/pogotowie-drogowe/informacje-o-pogotowiu-drogowym.html

Numer alarmowy jest dedykowany dla uszkodzeń na terenach Zarządu Dróg Miejskich, ale dyspozytor powinien przekierować sprawę do innego urzędu, w którego zarządzie znajduje się dany teren.

Problemy porządkowe

Nieprzycięte gałęzie, kosze na odpady tarasujące ścieżki lub zalegający na nich piach leżą w kompetencji Zarządu Oczyszczania Miasta. Prowadzi on tzw. Infolinię Czystość, tel. 0 800 800 117:

www.zom.waw.pl/infolinia.htm

W przypadku spraw wymagających nagłego zabezpieczenia (których nie da się szybko usunąć) warto dzwonić do straży miejskiej (tel. 986), która powinna zabezpieczyć teren i zawiadomić odpowiednią jednostkę o konieczności podjęcia prac naprawczych.

W razie większych awarii (na przykład odpadająca elewacja mostu na drogę dla rowerów) można także wzywać straż pożarną (tel. 998). Warto jednak pamiętać, że wezwanie straży pożarnej powinno być uzasadnione rzeczywistym niebezpieczeństwem i koniecznością użycia specjalistycznego sprzętu!

Nielegalne parkowanie

Nieprawidłowo zaparkowane samochody leżą w kompetencji straży miejskiej (tel. 986) i/lub policji (tel. 997).

Z telefonu stacjonarnego połączenia na w/w numery są bezpłatne. Zgłaszając sygnał przez telefon zanotuj nazwisko rozmówcy, datę i ew. numer sprawy. Ułatwi to ponowną interwencję, gdyby pierwsza nie odniosła skutku.

Rozwój sieci dróg rowerowych

Postulaty dotyczące budowy nowych ścieżek, przebudowy istniejących, uspokojenia ruchu, oznakowania przejazdów, wytyczania kontrapasów kierujemy do odpowiednich instytucji miejskich (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Terenów Publicznych, Urzędy Dzielnic - patrz Kto jest kim w Warszawie [zobacz >>>]).

Wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski (na etapie przystąpienia do sporządzenia planu) oraz uwagi (na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjmuje na ogół prezydent miasta.

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania wniosków i uwag zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm

Wskazują one zawsze, do kogo i w jakim terminie należy kierować uwagi.

Zobacz też, co mówi o rowerach studium zagospodarowania przestrzennego całego miasta [zobacz >>>].

Przykłady wniosków i uwag na stronie ZM: [zobacz >>>]

Wespół w zespół

Warto informować o swoich działaniach i koordynować je z innymi rowerzystami w ramach stowarzyszenia Zielone Mazowsze i lokalnych grup rowerowych. Szukaj sojuszników, zaglądaj na nasze forum i wymieniaj opinie:

forum.zm.org.pl

Może ktoś już "przećwiczył" problem podobny do Twojego? Nie działaj w osamotnieniu, skorzystaj z doświadczeń innych i podziel się swoimi.

Razem skuteczniej!

Do pobrania i poczytania

Wydepcz sobie ścieżkę. Poradnik aktywnego rowerzysty: PDF, 2232 kB

Kontakty do osób i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę rowerową w Warszawie: PDF, 117 kB