Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"
(dawna warszawska grupa Federacji Zielonych)

ul. Koszykowa 67 lok. 21
00-667 Warszawa

tel./fax (22) 621 77 77

Strona WWW: www.zm.org.pl

Email: biuro@zm.org.pl

Wszystkich potrzebujących konsultacji lub wsparcia w zakresie naszej działalności statutowej zapraszamy do przesłania na ww. e-mail krótkiej informacji wraz z numerem telefonu. Nasz przedstawiciel nawiąże kontakt.

Inne dane
NIP 113-22-25-096
KRS 0000125160
REGON 012636266
bank Bank Ochrony Środowiska S.A.
nr konta 77 1540 1157 2034 9159 7461 0001
sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy