Adresy i kontakty, czyli krótki przegląd instytucji, do których należy adresować postulaty związane z infrastrukturą rowerową w Warszawie:

Zarząd Dróg Miejskich

Adres: Chmielna 120, 00-801 Warszawa

WWW, email: www.zdm.waw.pl , kancelaria@zdm.waw.pl

Odpowiada za: główne ulice miasta. Spis na stronie: www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/ulice-zdm/

Można zgłaszać: większość postulatów związanych ze ścieżkami rowerowymi, sygnalizacjami świetlnymi itp. "dużą" infrastrukturą drogową.

Pogotowie Drogowe ZDM

WWW: www.zdm.waw.pl/pogotowie-drogowe/

Odpowiada za: zabezpieczanie awarii na ulicach zarządzanych przez ZDM

Można zgłaszać: wykruszenia lub zapadnięcia nawierzchni, przewrócone znaki, awarie sygnalizacji itp.

Zarząd Oczyszczania Miasta

Adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

WWW, email: www.zom.waw.pl , zom@zom.waw.pl

Odpowiada za: parki i lasy miejskie, zieleń uliczna, utrzymanie czystości, "małą infrastrukturę".

Można zgłaszać: konieczność np. przycięcia gałęzi nad ścieżką lub przestawienia koszy, postulaty dotyczące ścieżek w większych parkach i lasach miejskich, ustawienie stojaków rowerowych na terenach Zarządu Dróg Miejskich.

Zarząd Terenów Publicznych

Adres: Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa

WWW, email: www.ztp.waw.pl , sekretariat@ztp.waw.pl

Odpowiada za: boczne ulice, skwery i parki w dzielnicy Śródmieście. Spis na stronie:

www.ztp.waw.pl/tereny

Można zgłaszać: sprawy związane np. z podskarpową ścieżką rowerową, postulaty uspokojenia ruchu, wydzielenia kontrapasów lub ustawienia stojaków na ulicach lokalnych w Śródmieściu.

Urzędy Dzielnic

Adresy, WWW, email: linki do adresów stron na:

bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/default.htm

Odpowiadają za: ulice lokalne i skwery w pozostałych dzielnicach.

Można zgłaszać: postulaty uspokojenia ruchu, wytyczenia kontrapasów, ustawienia stojaków.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Adres: ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

WWW, Email: www.zmp.internetdsl.pl/ , sekretariat@zmp.internetdsl.pl

Odpowiada za: Nadwiślański Szlak Rowerowy (Szlak Wisły), tereny nadwiślańskie.

Można zgłaszać: wnioski dotyczące Szlaku Wisły.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Adres: Solec 48, 00-382 Warszawa

Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Email: sekretariat.ir@um.warszawa.pl

Odpowiada za: organizację ruchu na terenie całej Warszawy, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, zarządzanie sygnalizacją świetlną.

Można zgłaszać: uwagi dotyczące sygnalizacji świetlnej, do wiadomości ważniejsze sprawy.

Wydział Analiz Programowych, Sekcja Transportu Rowerowego

Email: drogownictwo@um.warszawa.pl

Odpowiada za: analizy dotyczące ruchu rowerowego i pieszego, standardy budowy i utrzymania dróg rowerowych i chodników.

Można zgłaszać: postulaty ,,ogólnowarszawskie'', skargi na niską jakość infrastruktury, inne do wiadomości.

Zarząd Transportu Miejskiego

Adres: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

WWW, Email: www.ztm.waw.pl/ , ztm@ztm.waw.pl

Odpowiada za: komunikację zbiorową na terenie Warszawy, parkingi rowerowe przy węzłach przesiadkowych.

Można zgłaszać: wnioski w sprawie budowy parkingów rowerowych przy węzłach przesiadkowych, stacjach metra, etc.

Prezydent m.st. Warszawy

Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Odpowiada za: działanie instytucji miejskich.

Można zgłaszać: skargi na opieszałość lub bezczynność wyżej wymienionych instytucji.

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Ruchu Drogowego

Adres:ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa

Email: ksp.wrd@policja.waw.pl lub prewencja.ksp@policja.waw.pl

Odpowiada za: egzekwowanie prawa w ruchu drogowym, opiniuje też projekty organizacji ruchu i może kontrolować stan bezpieczeństwa na drogach

Można zgłaszać: wnioski w sprawie powtarzających się sytuacji niebezpiecznych wymagających interwencji, zdarzenia drogowe, wadliwe oznakowanie.

Zbiorcza lista

Kontakty do osób i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę rowerową w Warszawie: PDF, 117 kB

Trzymaj rękę na pulsie

Zgłaszając sprawę przez telefon zanotuj datę i numer zgłoszenia nadany przez rozmówcę, a najlepiej również jego nazwisko. Ułatwi to ponowną interwencję, gdyby pierwsza nie odniosła skutku.

Zapytaj o przybliżony termin podjęcia działań, a jeśli nie zostanie dotrzymany, przypomnij o sprawie powołując się na w/w dane. Rzetelność i tempo miejskich służb bywa bardzo różne i nierzadko zachodzi konieczność powtórnego zwrócenia uwagi. Nie zniechęcaj się tym - im więcej aktywnych obywateli, tym szybciej podmioty opłacane z naszych podatków zaczną działać tak, jak powinny.