...Zurych (gdzie rowery parkuje się także na peronach),