2016.06.17: Pułkowa

ZM-16-0682-01-AB

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Nawiązując do wyłożonego do konsultacji projektu budowy drogi dla rowerów na ulicy Pułkowej, zgłaszamy następujące uwagi:

Arkusz 1

Należy zamienić miejscami przejście i przejazd przy ul. Przyłuskiego. Ograniczy to liczbę przecięć ciągów pieszych i rowerowych. Oba przystanki autobusowe, przejście dla pieszych przez Warszawską, chodnik przy Przyłuskiego – wszystkie źródła/cele podróży znajdują się po południowej stronie projektowanego przejścia.

Arkusz 2

Należy doprojektować łącznik od pasa rowerowego w ul. Wóycickiego do drogi dla rowerów przy Pułkowej umożliwiający skręt w prawo z pominięciem sygnalizacji.

Arkusz 3

Przejścia i przejazdy przez zjazdy na stację powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika/DDR.

Należy doprojektować łącznik do ul. Samogłoska i zabezpieczyć go przed nielegalnym przejazdem samochodów.

Arkusz 4 - po stronie wschodniej

Przejazd przez ul. Papirusów, z załamaniami toru jazdy prawie pod kątem prostym, jest niefunkcjonalny i niebezpieczny. Należy dosunąć przejście/przejazd, tak by znajdowały się w linii ciągu pieszo-rowerowego. Odsunięcie jest niepotrzebne, biorąc pod uwagę, że na jezdni wydzielono pasy do skrętu w prawo i włączenia. Jeżeli przejście miałoby jednak być odsunięcie od jezdni, wtedy należy zlikwidować te dodatkowe pasy i przysunąć całość o 3 m bliżej jezdni.

Przejście i przejazd przez ul. Papirusów powinny zostać wyniesione do poziomu CPR.

Należy wprowadzić drogę dla rowerów w ślepe zakończenie drogi serwisowej (plac manewrowy) na wysokości ul. Pułkowej 50, zamiast łączyć ją z drogą serwisową na skrzyżowaniu z ul. Muzealną, co niepotrzebnie komplikuje sytuacje.

Arkusz 4 - po stronie zachodniej

Chodnik niepotrzebnie trzykrotnie przeplata się z drogą dla rowerów między Dzierżoniowską a Heroldów. Dwa z tych przeplotów robią wrażenie, jakby projektant chciał ominąć nieistniejący od bodajże kilkunastu lat przystanek autobusowy na wysokości ul. Pasymskiej (przeniesiony ok. 2003 r. do nowej zatoki bliżej Dzierżoniowskiej). Zamiast tych przeplotów należy wyprostować drogę dla rowerów z zabudową zatoki.

Należy doprojektować łącznik drogi dla rowerów do ul. Pasymskiej.

Należy zwęzić pasy ruchu przed skrzyżowaniem z ul. Heroldów do 3,25 m (ewentualnie 3,0 m + 3,5 m + 3,0 m). 3,75 m to szerokość na autostradach i to nie wszystkich. Wykształcający się przed skrzyżowaniem prawy pas należy przeznaczyć do skrętu w prawo, z ewentualnym dopuszczeniem jazdy na wprost dla autobusów ZTM. Zgodnie z rozp. ws. warunków technicznych dróg publicznych, liczba pasów ruchu na wprost na skrzyżowaniu powinna być zgodna z liczbą pasów przed skrzyżowaniem (w tym przypadku - dwoma).