Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Dotyczy: remonty chodników

Szanowni Państwo,

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego podczas wymiany nawierzchni chodników w mieście, nie są brane pod uwagę ustalenia koncepcji ogólnomiejskiej sieci dróg rowerowych dla Warszawy (Uchwała nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997), w której przewidziano do realizacji 700 km dróg rowerowych.

Na przykład obecnie remontowany jest chodnik w Alei Solidarności od ulicy Jagiellońskiej do Targowej po stronie południowej. Mimo, że w koncepcji jest droga rowerowa na tym odcinku Alei Solidarności, to przeprowadzany remont nie bierze pod uwagę tych ustaleń i razem z wymianą nawierzchni nie powstaje tam droga rowerowa. Niedawno chodnik na tym odcinku drogi był wymieniany po stronie północnej, czy zatem oznacza to odsunięcie realizacji koncepcji sieci dróg rowerowych w tym miejscu o kolejnych kilka lat? Przykładów takich jest więcej, jak choćby wymiana nawierzchni chodników w ulicy Jerzego Waszyngtona, Jerzego Popiełuszki, gdzie także nie powstały umieszczone w koncepcji drogi rowerowe.

Uważamy, że jest to rażąca niegospodarność w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Gdyby zdecydowano się na utworzenie drogi rowerowej od razu przy okazji remontu nawierzchni chodnika, odbyłoby się to praktycznie bez dodatkowych kosztów ze strony miasta. Tymczasem nie wykonanie drogi rowerowej skutkuje koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na przetargi, projekty i wykonawstwo takiej drogi już po remoncie.

Oczekujemy w najbliższym czasie podjęcia przez Państwa kierunkowych decyzji odnośnie wykonywanych robót naprawczych chodników, które uwzględnią ustalenia koncepcji ogólnomiejskiej warszawskiej sieci dróg rowerowych. Przede wszystkim jednak oczekujemy, że takie ustalenia zostaną podjęte w stosunku do planowanych remontów chodników i będą one przewidywały dokładny tryb projektowania remontu oraz sposób wprowadzenia drogi rowerowej do projektu. Jesteśmy gotowi do współpracy i konsultacji w zakresie projektowania i ustalania przebiegów dróg rowerowych przez ciągi piesze. Dlatego oczekujemy od Państwa informacji o planowanych remontach.

Z poważaniem,

Krzysztof Rytel, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych