W związku z remontem chodnika na ulicy Świętokrzyskiej pragniemy zwrócić uwagę na marnotrawstwo publicznych pieniędzy poczynione przy okazji tego remontu.

Według uchwały Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 1996 roku (nr 188/C/96) Zarząd Dróg Miejskich - inwestor w przypadku omawianego remontu - został zobligowany do tworzenia warunków do ruchu rowerowego. Jednocześnie ogólnomiejska koncepcja dróg rowerowych przyjęta uchwałą Zarządu Miasta nr 127/CXLIV/97 z dnia 15 kwietnia 1997 roku przewiduje drogę rowerową wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.

Tymczasem w trakcie remontu chodnika nie powstaje żadna ścieżka rowerowa. Z jednej strony oznacza to kompletne ignorowanie przez ZDM potrzeb ruchu rowerowego w mieście i marnowanie szansy stworzenia prawie kilometrowego, bardzo potrzebnego odcinka ścieżki rowerowej, praktycznie za darmo. Kostka koloru czerwonego kosztuje bowiem tyle samo co koloru szarego. Z drugiej strony oznacza to brak gospodarności, gdyż może się okazać, że kiedy miasto podejmie w tym miejscu budowę ścieżki rowerowej, będzie musiało usuwać nową, właśnie układaną nawierzchnię. Uważamy takie postępowanie za niedopuszczalne, lekceważące stan prawny, uchwały Zarządu Miasta, ustalenia Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego oraz Polityki Transportowej Miasta.

Jednocześnie informuję, że w sierpniu b.r. wystąpiłem do ZDM z pismem zwracającym uwagę na brak realizacji dróg rowerowych podczas wymiany nawierzchni chodników, podając wówczas przykład ul. Grochowskiej i alei Solidarności (Targowa - Jagiellońska) i prosząc o podjęcie działań systemowych dla zapewnienia jednoczesnego budowania dróg rowerowych w trakcie modernizacji chodników. Do dziś nie dostałem żadnej odpowiedzi.